Gunnar G. Løvås har vært assisterende jernbanedirektør i nesten tre år. Nå søker han nye utfordringer. 

Løvås gir seg som assisterende jernbanedirektør

Gunnar G. Løvås har varslet at han ikke ønsker å være med inn i det nye statsforetaket Bane NOR.

Løvås fratrer stillingen som assisterende jernbanedirektør 31. desember.

Som assisterende jernbanedirektør har han i nesten tre år vært overordnet ansvarlig for de store jernbaneprosjektene i Norge, blant annet Follobanen, Intercity-strekningene, og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

– Dette har vært en utrolig spennende rolle, som prosjekteier for sterke og relativt selvstendige prosjektenheter, nærmest som styreleder for ulike utbyggingsselskaper, skriver Løvås i en e-post til Byggeindustrien.

Løvås har valgt og ikke søke stillingen som utbyggingsdirektør i Bane NOR.

– Fra nyttår avvikles Jernbaneverket i nåværende form. Hoveddelen av mitt ansvar som prosjekteier videreføres i Bane NOR. Bane NOR har valgt å gjennomføre en betydelig organisasjonsendring innen utbyggingsområdet, ved å reetablere en utbyggingsdivisjon. Stillingen som utbyggingsdirektør er derfor en ganske annen stilling enn den jeg har i dag, og jeg har varslet at jeg ikke ønsker å søke stillingen, skriver Løvås.

Ifølge Løvås har han foreløpig ingen ny jobb klar når han gir seg som assisterende jernbanedirektør ved årsskiftet.

– Etter nyttår skal jeg unne meg tid til å sondere ulike alternativer. Jeg håper å finne en spennende rolle der min erfaring fra byggherresiden i flere av landets største prosjekter, fra tiden i Jernbaneverket og Statnett, kan være til nytte, opplyser han.

Løvås fremhever at han synes det har vært fantastisk spennende å jobbe med prosjekter i skjæringspunktet mellom teknikk, økonomi og samfunn, innen sektorer med stor ekstern interesse fra politikere og media.

– Vi har gått foran og etablert nye arbeidsformer og har påvirket utviklingen i flere bransjer, ved å inngå landets største entreprisekontrakter og samferdselsbransjens største rådgivningskontrakter, konstaterer han.

– Jeg har hatt gleden av å følge opp prosjekter med mange tusen dyktige arbeidere ute på byggeplass og cirka 600 medarbeidere i byggherreorganisasjonen. I tillegg har vi lagt grunnlaget for samfunnsutviklingen i Østlandsområdet gjennom de neste 100 år, ved å avklare traséer og få vedtatt reguleringsplaner for store deler av den kommende InterCity-utbyggingen. Alt i alt mener jeg vi har lykkes bra i Jernbaneverkets store prosjekter. Nå ser jeg fram til nye spennende utfordringer, avslutter Løvås.