Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.
Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Lønnsomt år for Norconsult - margin på 8,5 prosent

Norconsult leverte et strekt resultat for 2021, og endte opp med en brutto driftsmargin på 8,5 prosent

Brutto-omsetningen for året endte på 7.424 millioner kroner, som er en økning på over syv prosent sammenlignet med året før. Resultatet (EBITA) økte til 630 millioner kroner, noe som innebærer en brutto driftsmargin på 8,5 prosent i 2021, skriver rådgiveren i en pressemelding.

De forellter også at de avsluttet 2021 godt, med en omsetning for fjerde kvartal på 2.105 millioner kroner, opp nesten åtte prosent sammenlignet med samme kvartal året før. EBITA endte på 147 millioner kroner, noe som tilsvarer en margin på 7,0 prosent.

– Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele 2021. Veksten har særlig vært stor innen fornybar energi, samferdsel- og bygg- og eiendomsmarkedet. Det er også gledelig at interessen for innovasjon og å ta i bruk digitale verktøy for å redusere klimafotavtrykket og bygge mer bærekraftig øker kraftig både blant kunder og samarbeidspartnere. På den måten bidrar vi med å nå regjeringens og bransjens klimamål, sier konsernsjef Egil Hogna i meldingen.

I pressemeldingen fremhver de særlig at virksomheten i Sverige og Danmark har vist lønnsom vekst gjennom året. Norconsults bemannings- og rekrutteringsselskap Technogarden har også vist en god utvikling gjennom i 2021. I Norge har forretningsområde Regioner hatt en solid forbedring fra året før, Hovedkontor og Fornybar Energi leverte fortsatt sterke resultater

Konsernet avsluttet i 2021 strategiperioden fra 2019, og nådde målene om 7 milliarder i omsetning, 600 millioner i driftsresultat, samt høy medarbeider- og kundetilfredshet. Nylig lanserte konsernet ny strategiperiode for perioden 2022 til 2024, hvor lønnsom vekst i Norden står sentralt.

– Vi viderefører mye av det gode fra forrige strategiperiode. Nøkkelen til å levere lønnsom vekst ligger fortsatt i å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Mens flere av våre konkurrenter reduserer antallet kontorer, skal Norconsult vokse med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse i kombinasjon med kompetanse og samarbeid på tvers av hele vårt nettverk. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med vårt nye formål «Hver dag forbedrer vi hverdagen», vil vi i neste strategiperiode søke etter enda mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi opplever at vi er godt rustet for fremtiden, sier Hogna i meldingen.