Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling/Narud Stokke Wiig.
Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling/Narud Stokke Wiig.

Lokale krefter bidrar med 150 millioner kroner til ny flyplass i Mo i Rana

Avinor melder at næringsliv og lokalsamfunn i Mo i Rana vil bidra med 150 millioner kroner til bygging av ny flyplass.

– Vi i Avinor er dypt imponert av den formidable dugnadsinnsatsen. Vi gratulerer Mo i Rana og Nord-Norge med et avgjørende steg på veien for å få på plass den nye flyplassen. Dette motiverer oss til å ta prosjektet videre mot mål, sier konserndirektør bærekraft- konsept- og infrastrukturutvikling, Thorgeir Landevaag, i Avinor i en pressemelding.

Ny lufthavn i Mo i Rana er den første større nye flyplassen som bygges i Norge etter Oslo lufthavn, som stod klar i 1998. Den nye flyplassen på Helgeland er også spesiell ved at det er et prosjekt som er drevet frem lokalt, vedtatt i Stortinget og hvor kommunen og næringsliv har påtatt seg å finansiere et anselig bidrag til investeringen. I meldingen kommer det frem at alt fra næringsliv til russen, enkeltpersoner, lag og foreninger har bidratt for å nå målet.

Regjering og storting har vært tydelig på at det må foreligge en forpliktende finansiering på 600 millioner kroner til grunn fra kommune og næringsliv i Mo i Rana, før anleggsstart kan finne sted. Kommunen har lenge vært tydelig på at de bidrar med 450 millioner. Næringslivet har også vært tydelig på sin ambisjon om å bidra, og 1. mars var man i mål.

Avinor inngikk 18. august 2021 avtale med Sweco, som er engasjert som byggherreorganisasjon for den nye flyplassen. Stortinget har vedtatt en finansiering, med kostnads- og styringsramme for prosjektet. Det er undertegnet samarbeidsavtale mellom Avinor, Mo i Rana og Polarsirkelen Lufthavnutvikling om realisering av prosjektet. De to første anleggsentreprisene er utlyst, og planlagt tildelt denne våren, opplyser byggherren.