Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB

Ga Avinor oppdraget med å bygge ny flyplass i  Mo i Rana

Samferdselsdepartementet har onsdag gitt Avinor i oppdrag å bygge ny lufthamn ved Mo i Rana, og vil samtidig utrede lenger rullebane enn opprinnelig planlagt.

- Avinor har i dag fått i oppdrag å bygge ny lufthavn ved Mo i Rana. Den nye lufthavnen vil legge til rette for videre næringsutvikling blant annet innenfor reiseliv og industri. Som en del av oppdraget skal Avinor vurdere om lufthavnen kan bygges med en rullebane på 2.400 meter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Den nye flyplassen har vært planlagt med en rullebanelengde på 2.200 meter. Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrevet bedt Avinor utrede om en rullebanelengde på 2.400 meter er i tråd med operative forhold, og kan gjennomføres innenfor den vedtatte kostnads- og styringsrammen.

- Det har vært et tydelig ønske fra de lokale aktørene om å bygge en rullebane på 2.400 meter, som er litt lenger enn det som lå til grunn for investeringsavgjørelsen. Når Avinor får dette oppdraget, er det med utgangspunkt i å få avklart om vi kan hente ut en størst mulig effekt av denne flyplassen, og at vi fremdeles kan holde oss innenfor den økonomiske rammen som Stortinget har vedtatt, sier Hareide i meldingen.