Slik ser lokale eiendomsutviklere for seg at Brannstasjonkvartalet i Lillehammer kan bygges ut. Illustrasjon: Larkas

Lokale investorer har kjøpt brannstasjonen midt i Lillehammer sentrum – vil bygge 60 leiligheter

Da brannstasjonen midt i Lillehammer ble lagt ut for salg til en prisantydning på 25 millioner kroner, var de lokale eiendomsbrødrene Arne og Lars Bergseng raske på avtrekkeren. Nå presenterer de et prosjekt med næringsarealer og 60 leiligheter.

I Lillehammer bygges det nå ny brannstasjon i Nordre Ål, og tidligere i mai ble eksisterende brannstasjon lagt ut for salg med en prisantydning på 25 millioner kroner. Brannstasjonen ble raskt kjøpt av selskapet Thor Bergseng & Co AS, som er investeringsselskapet til de to brødrene Arne og Lars Bergseng. Brødrene er også velkjente som tidligere ishockeyspillere.

Lillehammer brannstajon ble i mai lagt ut for salg til 25 millioner kroner. Foto: Jørn Hindklev

Nå er de aktive innen eiendom i Lillehammer og har nylig lettet på sløret for hva som er planene for den lukrative tomta, kun et lite steinkast fra gågata og tett på Mesnakvartalet, som i disse dager bygges av Veidekke. Dette prosjektet ferdigstilles i oktober i år.

Planene for brannstasjonstomta ble først omtalt av avisa GD.

Velegnet prosjekt for fortetting

– Vi har vurdert at denne tomta er godt egnet til fortetting i Lillehammer sentrum. Vi kan ikke se at det er tilsvarende store eiendommer som egner seg bedre til dette i byen i dag, sier Erik Huuse, som fungerer som daglig leder for Thor Bergseng & Co, til Byggeindustrien.

I tillegg til brannstasjonen, en tomt på cirka 2.100 kvadratmeter, har selskapet også sikret seg opsjon på ytterlige to eiendommer. Det planlegges dermed at hele kvartalet mot Nordseterveien og det nye Mesnakvartalet blir bygd ut. For prosjektet som er presentert, planlegges det cirka 60 leiligheter, næringsvirksomhet i nederste plan og et parkeringsanlegg under byggene.

– Vi overtar brannstasjonen 30. september, men den blir leid ut til eksiterende virksomhet frem til ny brannstasjon står klar. Forhåpentligvis står denne ferdig ved årsskiftet 2021/22, opplyser Huuse.

Eldre trebygg må flyttes

Eiendomsutvikleren er klare til å starte arbeidet med reguleringsplan rett over sommerferien.

– Det skal gjøres en jobb med regulering først, og det skal også selges noen leiligheter før vi kan gå i gang, men hvis vi alt går som planlagt og det ikke blir forsinkelser med bygging av ny brannstasjon, håper vi å komme i gang med bygging våren 2022, sier Huuse.

Han opplyser at det ligger vernebestemmelser for to av naboeiendommene som er kjøpt opp, blant annet gjelder dette en eldre trebygning. Dette er en bygning som må flyttes hvis det planlagte prosjektet skal realiseres.

Denne eldre trebygningen må flyttes hvis den planlagte kvartalsutbyggingen skal realiseres. Foto: Jørn Hindklev

– Det er allerede vist interesse for denne bygningen. Vi håper at de som skal vurdere prosjektet ser verdien i å få utnyttet tomta for en helhetlig utbygging, sier han.

Det er også opsjon på kjøpt for en eldre murbygning. Dette bygget er planlagt integrert som en del av kvartlet, og vil ikke bli revet.

En eldre murbygning planlegges integrert som en del av utbyggingen. Foto: Jørn Hindklev

Ikke massivt

Det er ingen tvil om at utbyggingen av naboprosjektet Mesnakvartalet har skapt en viss debatt i OL-byen. Enkelte kritiske røster har ment at prosjektet har blitt ruvende.

Huuse sier til Byggeindustrien at byggestilen i Mesnakvartalet med bruk av teglstein på nåværende stadium planlegges videreført for Brannstasjonkvartalet.

Mesnakvartalet ferdigstilles nå ut kun lite steinkast unna det planlagte Brannstasjonkvartalet. Foto: Jørn Hindklev

– Vi mener at dette prosjektet vil tilpasse seg bebyggelsen rundt på en bedre måte enn Mesnakvartalet gjør, men vi er forberedt på at det vil bli en debatt også om dette prosjektet, sier han.

Tomta er skrånende, og over bakkeplan fra Nordseterveien, vil prosjektet får fire etasjer med boliger, med mulighet for en tilbaketrukken etasje i øverste plan.

– Dette prosjektet blir ikke så mye mer ruvende enn brannstasjonen er i dag?

– Nei, det blir ikke mye høyre, og vi har lagt opp til fire bygningskropper med 12 meter luft mellom. Dette blir ikke et massivt prosjekt, sier han.

Brannstasjonen blir revet

– Hva skjer hvis dette ikke går slik dere ønsker. Kan det bli aktuelt med rehabilitering av brannstasjonen?

– Nei, vi ser for oss utbygging av ett prosjekt i hele kvartalet. Hvis det skulle vise seg at vi ikke får lov til det, må vi tenke nytt for brannstasjonstomta som vi har kjøpt. Men brannstasjonen slik den står vil bli revet, det vil bli for kostbart å bygge videre på bygningsmassen som står der i dag, sier Huuse.