<p>Slik kan området bli hvis utvidelsesplanene til Mølla Hotell i Lillehammer blir realisert. Illustrasjon: Besseggen arkitekter</p>Illustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekterIllustrasjon: Besseggen arkitekter

Enda et hotell i Lillehammer vil utvide – investor ønsker å bidra til å ruste opp en gammel perle

Investoren Birger Bakke og hans selskap Havsjå Invest planlegger å investere 70 millioner kroner i en utvidelse av Mølla Hotell i Lillehammer og en opprustning av det omdiskuterte området Terrassen.

Avisa GD (sak åpen for abonnenter) skriver at investor Birger Bakke overtok hotelleiendommen i oktober, og nå foreligger det allerede planer for å utvide hotellet med et nybygg med 54 nye hotellrom, ny lobby, konferansesal og en skybar.

I skisseprosjektet kan man lese at hotellet har behov for oppgradering til dagens krav til hotellromstørrelse, større arealer for konferanselokaler og nye tekniske anlegg som klarer fremtidens miljøkrav. Nybygget tenkes hovedsakelig utført i ulike typer treverk, i tillegg til glassflatene. Det eksisterende hotellets fasader vil bli oppgradert for å komplettere nybygget.

Ønsker å starte bygging august 2020

Bakke opplyser til Byggeindustrien at hotellet vil etter utvidelsen få 120 rom. Han håper å være i gang med byggarbeidene i august 2020.

Hotellet har en beliggenhet rett ved Mesnaelva i Lillehammer sentrum, og rett bak hotelleiendommen ligger området som tidligere var kjent som Terrassen, i sine glansdager en en svært populær uteservering i byen.

Området har ikke vært brukt siden 1990-tallet og ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014. Restene av Terrassen ble revet våren 2019, og kommunen hadde da en ambisjon om at Terrassen skulle stå ferdig i 2020. Samtidig er det på det rene at Lillehammer kommune har en anstrengt økonomi og må prioritere knallhard i sine budsjetter for 2020.

Terressen var i sine glansdager en uteservering hvor det yret av liv. Slik ser det ut etter at kommunen har gjennomført sitt rivingsarbeid. Foto: Jørn Hindklev

Inviterer til samarbeid med kommunen

GD melder at investor Bakke ønsker å se utviklingen av hotelleiendommen i sammenheng med naboeiendommen Terrassen. Han inviterer til et samarbeid.

– Vi gir gjerne fra oss flere hundre kvadratmeter av eiendommen, for at den kan bli en del av Terrassen og et nytt offentlig byrom som vi betaler for, sier han til avisa.

Han planlegger en investering på 70 millioner kroner i totalprosjektet.

Planutvalgslederen i Lillehammer, Knut Arne Vassdokken (AP), sier til GD at han er positiv til at Bakke ønsker å satse.

– Når det kommer et så konkret forslag, skal vi ta han på ordet og se hva vi får til i fellesskap, sier han til GD (sak åpen for abonnenter).