Foto: Erik Burås

Loe Utvikling kjøper kombinasjonseiendom i Lørenskog

RS15 Invest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper en kombinasjonseiendom i Lørenskog.

Eier av RS15 Invest AS er Loe Utvikling AS, et eiendomsutviklingsselskap som siden 2007 har utviklet arealer til handel, kontor, lager og industri i Oslo og på Østlandet.

Robsrudskogen 15 ligger på grensen til Oslo, og eiendommen utgjør totalt cirka 10.500 kvadratmeter fordelt på kontor og lager. De største leietagerne i eiendommen er Firesafe AS og Hörmann Norge AS.

Transaksjonen ble gjennomført 27. desember 2019. Selger var aksjonærene i et prosjekttilrettelagt av Pareto Securities AS, og selgersrådgivere har vært Colliers International AS og Advokatfirmaet Haavind AS. Kjøpers rådgiver har vært Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.