Statsminister Erna Solberg leder et møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Tema for møtet var de økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

LO vil ha kraftsatsing fra regjeringen

Regjeringen har gjennom sju år kastet bort gode muligheter til å skape flere jobber, mener LO-sjefen, som etterlyser en langt mer aktiv næringslivspolitikk.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mener forholdene de siste årene lå godt til rette for at flere skulle komme i arbeid, men sier resultatet er bekymringsfullt.

– Vi har bak oss en veldig svak vekst i sysselsettingsgraden, til tross for at regjeringen har brukt rekordmye oljepenger, vi har hatt rekordlav rente og rekordsvak kronekurs, sier Gabrielsen.

Han etterlyser et taktskifte fra regjeringen i næringslivs- og arbeidslivspolitikken. LO-sjefen vil ha en mer aktiv stat, som sammen med private skal legge grunnlag for omlegging til det grønne skiftet.

– Det investeres for lite fra privat sektor. Mye går til verdipapirer og eiendom, og det går for lite til investeringer i næring og ny virksomhet, sier han til NTB.

Omlegging til grønt skifte

Tirsdag møttes partene i arbeidslivet i forkant av årets lønnsoppgjør. Partene var også opptatt av å snakke om lange linjer og hvordan man skal håndtere et arbeids- og næringsliv i endring.

Selv om det fra mange hold pekes på at vekstraten i norsk økonomi er i ferd med å avta, mener Gabrielsen det ikke er grunn til å mane altfor mye til moderasjon denne gangen.

– Nå har vi en økonomisk situasjon som våre medlemmer har vært med å legge grunnlaget for, og våre medlemmer skal ha sin rettmessige del av den verdiskapningen, sier han.

NHO-direktør Ole Erik Almlid minner om at norske lønnstakere fikk reallønnsvekst i fjor, og mener man i år må innstille seg på et mer beskjedent oppgjør.

– Vi må sikre at våre bedrifter har konkurransekraft sammenlignet med våre handelspartnere, og så må vi begynne å jobbe med den langsiktige omstillingen slik at vi kan håndtere klimautfordringene, sier han.

Det er ventet at årets oppgjør blir forbundsvise oppgjør, ettersom flere forbund allerede har vedtatt at de ønsker dette. Det vil bli første gang på fire år at lønnsoppgjøret ikke kjøres samordnet.

Mindre uro internasjonalt

Statsminister Erna Solberg (H) venter at veksten blir lavere i år enn i fjor. Det er også uvisshet om hva som skjer internasjonalt, selv om forholdet mellom USA og Kina er blitt noe mindre anstrengt og det nå er mer ro rundt brexit, bemerker hun.

– Men dommeren er litt ute på dette. Det viktigste er at vi beholder fleksibiliteten og jobber med tiltak for å få sysselsettingen opp, sier hun.

Jan Tore Sanner (H) erkjenner at det blir litt spesielt å følge lønnsoppgjøret for første gang som finansminister.

– Jeg er selvsagt spent på oppgjøret. Samtidig har jeg stor tillit til partene. Vi har lange tradisjoner for godt samarbeid, sier han.