Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

LO reagerer på Høyesteretts dom i tvisten mellom Veidekke og Vegvesenet

– LO oppfatter at dommen ikke tar inn over seg de faktiske realiteter i bransjen, kommenterer advokat Edvard Bakke i Advokatene i LO.