LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad ber regjeringen om tiltak for å demme opp for dyrtiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad ber regjeringen om tiltak for å demme opp for dyrtiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

LO ber regjeringen øke oljepengebruken - og løft til byggenæringen

– Norsk økonomi tåler nå mer oljepengebruk rett og slett, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han ber om løft til byggenæringen og mer omfordeling.

Neste fredag legger regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, og i den forbindelse kommer LO-økonomen med et tydelig budskap:

– Den økonomiske politikken er for stram.

Bjørnstad ber om et mer ekspansivt budsjett, altså at oljepengebruken økes. Han mener norsk økonomi kan tåle dette, uten at prisene skyter ytterligere i været.

– Fordi vi ser at arbeidsledigheten er i ferd med å øke, og økonomien er i en nedgangskonjunktur, sier han til NTB.

Dyrtid og byggestopp

På ønskelisten til LO står blant annet tiltak for å redde byggebransjen, som sliter med høye kostnader og lav boligutbygging.

LO-økonomen peker også på dyrtiden, med mange familier som sliter med økte priser, renteøkninger, husleieøkninger og en generelt presset familieøkonomi.

– Vi ber om at statsbudsjettet omfordeler og omprioriterer slik at man får demmet opp for de verste virkningene av denne dyrtiden, sier han.

Rammer skjevt

– På hvilken måte kan man gjøre det?

– Det vil vi komme tilbake til, men det handler jo om å se på bostøtteordninger, se på minstesatsene, ytelsene, barnetrygd, støtte til barnehager, hva det måtte være.

LO la fredag fram et notat om konjunkturutsiktene for norsk økonomi.

– Både prisstigningen og rentehevingene rammer skjevt, og det er særlig grupper som fra før har dårlig økonomi som er utsatt, heter det i oppsummeringen.

(©NTB)