Ny E6 forbi Trofors sett fra sør med kryssing av Svenningelva. Ill. Statens vegvesen

Ny E6 forbi Trofors sett fra sør med kryssing av Svenningelva. Ill. Statens vegvesen

LNS skal bygge ny E6 på Helgeland til 1,4 milliarder

LNS AS har sikret seg oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors sør på Helgeland.

– Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet, men scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet. Men de to andre tilbyderne, Bertelsen & Garpestad/Metrostav Norge AS og OHL-Puentes JV, ga LNS AS skarp konkurranse, skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Etter fratrekk for gode løsninger skilte det 621 millioner kroner mellom det beste og svakeste tilbudet, men bare drøyt fem millioner kroner mellom beste og nest beste tilbud.

– Som følge av den tette konkurransen har Statens vegvesen foretatt ekstra kvalitetssikring for å sikre at fradragene i evalueringsprosessen har gitt et korrekt resultat, sier prosjektleder Bård Nyland i meldingen.

– Gjennom forhandlinger ble prisen senket med om lag 200 millioner kroner, samtidig ble kvaliteten hevet. Statens vegvesen skal totalt betale 1,4 milliarder kroner for den nye veien, skriver etaten.

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS er meget godt fornøyd med å ha landet denne kontrakten med Statens vegvesen.

– Vi er meget glade for å få denne jobben, som blir en av de største vi noensinne har gjennomført. Kun Kvænangen-prosjektet har vært større, sier Nilsen til Byggeindustrien. Han er ikke minst fornøyd med at de sikret seg kontakten selv om de ikke hadde det laveste, men samlet sett det beste tilbudet.

– Dette er et anbud vi har brukt mye tid på, hvor vi i prinsippet har levert inn pris tre ganger og det har vært en lærerik prosess. Vi har i denne prosessen jobbet godt sammen med en gruppe dyktige samarbeidspartnere som har vært med oss hele veien, sier han. Med seg i arbeidet har de Aas-Jakobsen, Risa på veibygging, HAK på brukonstruksjoner og Otera på elektroarbeid.

– Nå skal vi jobbe videre med noe prosjekteringsarbeid, før vi setter i gang det fysiske arbeidet på anlegget sent på året. Fra våren vil det bli full fart på anlegget, hvor vi med underentreprenører vil ha rundt 150 personer i sving, sier Nilsen.

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,1 kilometer ny vei i helt ny trase vest for dagens E6 på andre siden av Svenningelva og Vefsna. Det nye veianlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune. Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av vei gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

– E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal veibane og mange svinger. Ny trasé ble først planlagt og regulert inn nærmere elva, men der var grunnforholdene så dårlige at traseen måtte flyttes høyere opp til sikrere terreng, skriver Vegvesenet.

– Vi er svært glade for at vi nå endelig kommer i gang med byggingen av ny E6 i dette området, sier Nyland.

LNS legger opp til forberedende arbeid fram til jul og byggestart like over nyåret 2022. Veien skal etter planen tas i bruk i oktober 2025