Veiprosjektet Svenningelv - Lien omfatter prosjektering og bygging av omkring 10,3 kilometer ny E6. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Fire vil bygge E6 Svenningelv - Lien

Prekvalifiseringen av E6 Svenningelv - Lien er i gang og fire entreprenører har meldt sin interesse for å bygge strekningen, med planlagt oppstart høsten 2021.

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at følgende fire entreprenører har meldt sin interesse for å prosjektere og bygge ny E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune på Helgeland.

* Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS

* Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.

* Leonard Nilsen & Sønner AS

* OHL-Puentes JV – E6 Svenningelv – Lien (Joint venture Obrascón huarte lain s.a og Puentes y Calzadas Infraestructuras)

– I dag er vi svært fornøyde når vi nå kan presentere fire tilbydere som vi kan ta med oss videre i prosessen, kommenterer Bård Nyland, prosjektleder for E6 Helgeland.

Statens vegvesen vil i prekvalifiseringsprosessen velge ut tre eller fire leverandører som inviteres til å gi tilbud. Gjennom vinteren og våren 2021 skal de leverandørene som blir prekvalifisert utarbeide sine løsninger og tilbud. Det antas at kontrakt kan skrives i juni og at oppstart av byggearbeidene vil kunne starte høsten 2021.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av omkring 10,3 kilometer ny E6.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

* To tunneler på to kilometer og 90 meter

* To store bruer over elva Vefsn og Svenningelva.

* Cirka 7,7 kilometer vei i dagen i nytt terreng, og påkobling til eksisterende E6.

* Bygging av cirka 2,8 kilometer fylkeskommunale-, kommunale- og private veier.

* Forsterkning av cirka 2 kilometer kommunal vei.

* Bygging av driftsveier og adkomstveier med en samlet lengde på cirka 1,7 kilometer

* Fire kanaliserte kryss.

(klikk for større versjon)

E6 Svenningelv - Lien skal bygges i jomfruelig terreng. Kart: Statens vegvesen.