Konsernsjef Frode Nilsen i LNS
Konsernsjef Frode Nilsen i LNSFoto: Arve Brekkhus.

LNS og australsk selskap har inngått avtale om verdens nordligste gruve

Australske Ironbark Zink Ltd og LNS har underskrevet en intensjonsavtale for gruvedriften, logistikktjenester og utbyggingen av sink- og blygruven i Citronen Fjord på Nord-Grønland. – Dette er med stor sannsynlighet den mest kompliserte gruvedriften som noen gang er utført, sier konsernsjef Frode Nilsen.

Gruven ligger på 83 grader nord og vil være verdens nordligste gruve. LNS ble valgt av Ironbark på bakgrunn av den lange erfaringen med prosjekter i Arktis, Antarktis og polare områder samt det LNS har gjort ved en rekke gruveprosjekter, skriver LNS i en melding.

Sinkforekomsten i Citronen Fjord regnes som en forekomst i verdensklasse og har et gjennomsnittlig innhold av 4,7 prosent sink og 0,5 prosent bly. LNS skal både drive dagbrudd- og underjordsdrift.

Oppbyggingen av selve gruven med all infrastruktur forventes å starte i 2023. Det skal blant annet bygges ut flyplass, havn, veier, boligrigger, kontorer, messe, knuseanlegg, oppredningsverk, lager, og verksteder. Selve gruvedriften forventes oppstartet i 2024. Prosjektet kommer til å bli ett av de største LNS har vært involvert i, og gruven har en levetid på cirka 20 år, skriver LNS i meldingen.

Logistikken rundt driften i Citronen Fjord er meget utfordrende. Området er kun isfritt 2 til 3 måneder i året. I dette korte tidsvinduet skal alt sinkkonsentrat skipes ut og alle nødvendige materialer for neste års drift skipes inn.

Resten av året er det kun adkomst inn til gruven med fly. Nærmeste flyplass er Longyearbyen Lufthavn og mye av logistikken vil gå via Longyearbyen, opplyser LNS.

– Dette er med stor sannsynlighet den mest kompliserte gruvedriften som noen gang er utført. At Ironbark velger LNS som sin gruveentreprenør og samarbeidspartner, er en meget stor fjær i hatten til hele LNS-konsernet. Dette kommer til å bety ny stor aktivitet både for LNS og LNS Spitsbergen, sier konsernsjef Frode Nilsen i LNS.

– Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en betydelig kompetanse og kan vise til svært gode resultater fra prosjekter hvor logistikken har vært svært utfordrende. Ikke minst er det viktig at vi leverer på en bærekraftig måte. Å jobbe på 83 grader nord med mørketid og med de klimatiske utfordringer dette gir, er det få som har gjort før oss. Vår arbeidsstokk er svært kompetent, og den består av ansatte som kan jobbe mye ute i felt og kan vise til virkelig å ha vært ute en vinterdag før. Vi er svært stolte og glade over å bli den foretrukne samarbeidspartneren for Ironbark, sier Nilsen.