Det jobbes med å bore for sprenging av påhugg for Mettevolltunnelen Vest. Foto: Nye VeierLNS er i ferd med å etablere tilkomst til og påhugg for Mettevolltunnelen. Foto: Nye VeierE6 ved Rakkenes utbedres for å bedre fremkommeligheten. Foto: Nye VeierFjellovergangen er på 25 kilometer, og er utsatt for skredfare og drivsnø vinterstid. Foto: Nye Veier

LNS og Nye Veier med god driv i Kvænangsfjellet

Totalentreprenør Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) startet byggingen av E6 Kvænangsfjellet i august 2021, og prosjektet er godt i rute, melder Nye Veier.

Anleggsveier og riggområder for E6-prosjektet ble etablert før vinteren, og entreprenøren jobber nå inne i tunellen mens snøen driver utenfor, skriver Nye Veier i en pressemelding mandag.

– Vi har hittil drevet 360 meter med tunell gjennom Kvænangsfjellet. Vi har en fremdrift nå på rundt 60 til 70 meter i uka, noe som er relativt høyt, sammenlignet med våre grovestimater på 40 til 50 meter i uka. Vi er i rute, sier prosjektsjef for E6 Kvænangsfjellet, Steinar Rask, i meldingen.

Geologien i prosjektet har så langt vært som forventet.

Prosjektet er, ifølge pressemeldingen, unikt i Nye Veier-sammenheng, ettersom byggingen pågår i værutsatt terreng. I tillegg er strekningen viktig for samfunnssikkerheten. Fjellovergangen er på 25 kilometer, og er utsatt for skredfare og drivsnø vinterstid. Ved stenging av veien er eneste omkjøringsrute en 700 kilometer lang rute via Finland.

Utover tunelldrivingen jobbes det nå med sikkerhetsgodkjenning og utslippstillatelser hos Stasforvalteren. Like ved tunellen gjennom Kvænangsfjellet ligger Oksfjordvatnet, som er et sårbart vassdrag. Det medfører strenge krav til utslipp, skriver Nye Veier.

– Ved tunelldriving brukes mye vann. I tillegg kan det komme grunnvann fra fjellet vi borer i. Før vi slipper vannet tilbake til naturen, må det renses. Dette får vi til ved å lage et system hvor vannet passerer via flere containere i en rekke. Her synker sedimenter til bunnen, og klart vann renner videre på toppen til neste container. Til slutt renses vannet i et filter som plukker opp eventuelle oljerester og andre urenheter, sier Rask.

Videre milepæler i prosjektet er å etablere tilkomst og starte påhugg på Mettevolltunellen og utbedring av E6 ved Rakkenes for å bedre fremkommeligheten for tyngre kjøretøy, heter det i pressemeldingen.

E6 Kvænangsfjellet skal sertifiseres etter miljøsertifiseringssystemet Ceequal på nivå «Very Good».