Bane NORs prosjektleder jernbaneteknikk, Rune Røer, og Caverions prosjektsjef, Per Morten Rostille, undersøker høyspentkabelen som er kappet omtrent to kilometer inne i Kleivertunnelen. Foto: Trine Bratlie Evensen / Bane NORFoto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Livsfarlig kriminalitet: Kobbertyver kutter kabler på jerbaneutbygging

Selv om Bane NOR har byttet til aluminiumskabler på nye jernbaneanlegg, prøver tyvene seg fortsatt på å kutte kabler for å stjele kobber.

Det skriver Bane NOR i en pressemelding fredag.

Bane NOR og elkraftleverandør Caverion har den siste tiden oppdaget flere tilfeller av skadeverk på Farriseidet-Porsgrunn-anlegget. Det er her helt åpenbart at det er folk som er på jakt etter kobber som står bak, skriver de i meldingen.

Prosjektsjef i Caverion, Per Morten Rostille, forteller at de har hatt flere hendelser, og at de er glade for at kablene som er kuttet, ikke har vært spenningsatt.

– Det er svært risikofullt både for dem som kapper kabelen og for våre montører som skal spenningsette anleggene. Det er med livet som innsats de gjør dette, sier Rostille.

– Ved ett tilfelle er det en høyspentkabel som er kappet av, antakelig for å undersøke om den er laget av kobber eller aluminium. Kabelen er laget av aluminium, og den ble derfor bare lagt lemfeldig tilbake i kanal med lokk halvveis på. Dette er en potensiell livsfare for dem som skal arbeide med anlegget. Her har den som har klippet kabelen vært veldig heldig da kabelen ikke var spenningsatt, da kapping av spenningsatt kabel ville forårsaket en lysbue og høyspenteksplosjon. Det er ikke lenge før høyspentkablene spenningsettes med 22.000 volt. Mange av kablene er allerede spenningssatt og spenningssettes forløpende uten forvarsel, sier Rostille i pressemeldingen.

Vanskelig å oppdage

Prosjektleder for jernbaneteknikk i Bane NOR, Rune Røer, forteller at de også har oppdaget at flere jordledninger har blitt klippet hos Infranord, som monterer kjøreledninger og tilhørende jordingsanlegg. Jordleder er klippet av vilkårlig en fem-seks steder, og da de så det var aluminium i ledningene, ble lokket på kum bare lagt på igjen, og jordledningen lå klippet igjen. Det er også en lang jordingsledning som har blitt stjålet fra kabelbro i en av rømningstunellene.

– I forrige uke oppdaget vi også at en lift i en av tunnelene var forsøkt tyvkoblet, antageligvis for å sjekke kabler som er festet i tunneltaket, sier Røer.

Både Rostille og Røer uttaler at det er svært bekymringsfullt at uvedkommende klipper kabler på denne måten. Faren med å fjerne jordkabler er at feilstrømmer kan gå gjennom mennesker i stedet for jordkabel dersom jordfeil oppstår. Det er vanskelig å oppdage før skaden har skjedd, i tillegg til at jordingsanlegg også nå kan føre farlige feilstrømmer, påpekes det i pressemeldingen.

Stjeler verktøy og utstyr

Caverion har også hatt innbrudd i en verktøyhenger flere kilometer inne i en av tunnelene på prosjektet. Der ble det stjålet verktøy for flere titalls tusen. Bane NOR opplevde at et aggregat forsvant fra en av de andre tunnelene. Dette aggregatet ble funnet igjen kort tid etterpå, fordi det hadde GPS sporing, heter det i pressemeldingen.

Røer kan fortelle at Farriseidet-Porsgrunn prosjektet har valgt å ha sporing på en del utstyr som de vet kan være attraktivt for tyver.

– I dette tilfellet bidro sporingen til at vi raskt kunne få utstyret tilbake og sånn sett bidra til å holde produksjonen oppe. Det var også av stor betydning at politiet satte av ressurser for å få kontroll på utstyret og tyvene, og vi håper at denne erfaringen kan virke avskrekkende på det kriminelle miljøet, fortsetter Røer.

Prosjektlederen sier at de har satt i gang flere tiltak for å forhindre at de får flere tilfeller av hærverk på anlegget. Blant annet skal alle porter og bommer være låst til enhver tid og vi har økt avtalen om vakthold med NOKAS, som har satt på flere vektere som overvåker større deler av anlegget hyppigere enn før. Det blir også montert videoovervåkning flere steder på anlegget.