Leif Øie er ny administrerende direktør i LINK arkitektur. Foto: LINK arkitektur

LINK overtar dansk arkitektselskap

LINK arkitektur overtar det danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet.

Danske aarhus arkitekterne AS endrer navn til LINK arkitektur og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet.

Etter oppkjøpet vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet i Norge, Sverige og Danmark.

Målet til arkitektselskapet, er det største datterselskapet i Multiconsult, er å ta nye markedsposisjoner i Danmark og Skandinavia.

Etter oppkjøpet får de ifølge en pressemelding et godt fundament for å ta nye markedsandeler i Danmark.

Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark blir også aarhus arkitekterne viktig i realiseringen av Multiconsult-konsernets uttalte strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia.

Videre skal konsernet utnytte aarhus arkitekternes styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter i hele konsernet.

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

- Sammen med resten av Multiconsult-konsernet skal vi skape og gjennomføre prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil merke seg, legger han til.