Ill. Lindab

Lindab investerer i nytt distribusjonssenter

Lindab har besluttet å investere i et 8.000 kvadratmeter stort distribusjonssenter, som vil ligge ved siden av eksisterende produksjonsanlegg i Skåne syd i Sverige.

Satsningen er i henhold til Lindabs strategi om effektivisering av vareflyt fra innkjøp til distribusjon ut til kunde. 
- For oss i Norge er dette en viktig beslutning, forteller John Georg Storvik, administrerende direktør for Lindab i Norge. 

- At vi får et høyeffektivt distribusjonssenter i tilknytning til fabrikkene våre i Skåne vil selvsagt bidra til enda bedre leveringsdyktighet og bedret service ovenfor våre kunder her i Norge. Dette er et stort og viktig steg i arbeidet med å bedre vår distribusjon til kundene. Dette vil bli et sentrum for distribusjon med fokus på den totale vareflyten. Fabrikkene vil utvikles til rendyrkede produksjonsenheter, mens distribusjonssenteret effektivt vil håndtere leveransene til våre kunder og våre lagre rundt om i Norge, sier han.

Det nye distribusjonssenteret vil være i full drift i løpet av 2017 og bli et sentralt nav i Lindabs logistikk til de skandinaviske landene.

I Norge har de ni lokale avdelinger, og disse ligger i Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø. Hovedkontoret ligger på Kalbakken i Oslo.