Like uforsonlig mellom Kjos og pilotene etter TV-debatt

Den timelange Debatten på NRK torsdag kveld maktet ikke å føre de stridende partene i Norwegian noe nærmere hverandre. Snarere tvert imot.

Konsernsjef Bjørn Kjos gjentok at det er fullstendig uaktuelt å gå med på pilotenes hovedkrav. Pilotene, representert ved Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, gjentok på sin side at det eneste pilotene ber om, er en tariffavtale med sin reelle arbeidsgiver, som han mener er morselskapet i Norwegian-konsernet.

– Konflikten har eskalert utover det vi mener hadde vært nødvendig. Det har skjedd mye som vi ikke hadde trengt å gå igjennom, sa Skjæggerud.

Situasjonen synes dermed helt fastlåst idet streiken går inn i sin sjuende dag. Ifølge flyselskapet skal rundt 100.000 flyreisende så langt ha blitt berørt av streiken. Hvis situasjonen er den samme fredag, vil tallet nærme seg 140.000, etter konsernets tellemåte.

– Det er snakk om 100.000 passasjerer. Skal du bare gi blaffen i dem og la dem seile sin egen sjø mens vi står her på tuer og slåss for prinsipper? spurte Kjos, underforstått at han mener det er feil tilnærming.