Ligger i front innen digitalisering

Den norske byggenæringen har gjennom flere år vist at den ligger helt i front med å ta i bruk teknologiske hjelpemidler for å bedre effektiviteten. Dette er et arbeid som hele tiden når nye milepæler.

Selv om det nok ikke alltid er slik at vi ser den fulle effekten av IT-satsingen rundt om i byggenæringens virksomheter, jobbes det med ulike satsinger som skal bedre hverdagen, effektiviteten, produktkvaliteten og ikke minst bunnlinjen til de ulike selskapene. Dette har ikke slått ut i full blomst ennå, men det betyr ikke at det ikke kontinuerlig jobbes med forbedringer. Dette er arbeid som tar tid, men det skjer stadige forbedringer. I denne typen arbeid er det også viktig å huske på at en tradisjonell næring som byggenæringen på mange måter er, ikke kan digitaliseres over natta. Dette er en arbeidsintensiv og prosjektorientert næring, og det er ikke bare å finne på en ny app som snur opp ned på alt, som vi har sett innen deler andre sektorer. Her kreves det intensivt arbeid over tid for å kunne snu retningen og måten å arbeide på.

Dette er også noe flere har jobbet med gjennom mange år. Den norske byggenæringen har faktisk ligget i front i dette arbeidet innen mange ulike felter, og næringens aktører har ingenting å skjemme seg over i det internasjonale bildet når det gjelder å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler. Byggenæringen blir ofte beskyldt for å være sidrumpa og ligge langt etter, men dette er ikke riktig. Det er helt sikkert mye som kunne vært gjort annerledes og bedre, men det uansett mange som jobber hardt med dette hver dag, og resultatene begynner uten tvil også å vise igjen ulike steder.

På mange måter skulle det også bare mangle. Dette er en utvikling som må tvinge seg frem, og om ikke de eksiterende virksomhetene i næringen gjør dette i dag, vil andre komme inn og overta deres plass i morgen. Få land har også den muligheten som man her i Norge, som på mange felter ligger langt fremme, har de økonomiske musklene og den kunnskapen som trengs for å kunne jobbe frem nye teknologiske muligheter.

Dette er likevel arbeid som krever mye og som tar tid. Det er også viktig at man ser på hvordan dette kan gjøres i fellesskap. Det hjelper hverken en enkelt bedrift eller en enkelt bransje å sitte på hver sin tue og finne opp hjulet på nytt på egenhånd, her må ulike satsinger dra i samme retning for å skape en vare- og produksjonsflyt hele næringen kan dra nytte av. Kun da kan man oppnå den effekten som trengs for å kunne jobbe smartere og bedre. Det er også nettopp dette mange har fokusert på, og som er et av hovedmantraene i BNLs fellesprosjekt Digitalt veikart 2.0.

Et meget spennende eksempel på nettopp dette er hvordan Backe nå sammen med Cobuilder har jobbet sammen og blitt en del av OpenBuilt, i regi av IBM og Red Hat. Dette er en satsning det er lagt ned store ressurser i over en lengre periode, og som nå skal materialisere seg. Bakce selv sier dette vil kunne være løsningen på spørsmålene som stilles i Digitalt veikart 2.0. Et av elementene her er nettopp at dette ikke er noe de skal gjøre alene, men man vil jobbe for at dette skal være erfaringer og løsninger som en hel næring kan dra nytte av. Her skal man legge inn og hente ut erfaringsdata fra en lang rekke ulike prosjektgjennomføringer, slik at man ikke må bygge opp et nytt system og kunnskapsbase for hvert enkelt prosjekt, men at dette kan hentes fra en bank med erfaring, som man enkelt skal kunne nyttiggjøre seg av i oppgaver som kommer.

Denne typen prosjekter vil kunne være med på å bringe næringen et langt skritt nærmere en digitalisering som trengs for å kunne levere hva markedet vil kreve i årene fremover. Dette vil forhåpentligvis også være et skritt på veien for å kunne jobbe både bedre, mer riktig og sikre at inntjeningen er mer stabil og dermed bidra til en bedre varig utvikling for hele næringen.