LH Bygg AS konkurs - 42 mister jobben

LH Bygg AS, base i Evje, har begjært oppbud – og 42 ansatte mister jobben.

Ifølge Fædrelandsvennen ble firmaet etablert i januar 2017, og skulle satse på elementbygg

«Styret i LH Bygg AS har i dag 4. desember begjært oppbud i selskapet. Årsaken til dette er svak økonomisk utvikling som gjør at LH Bygg AS pr. i dag ikke kan oppfylle dets forpliktelser etter hvert som de forfaller. Styret beklager at det har vært nødvendig å gå til dette skritt», melder selskapet i en pressemelding gjengitt i Fædrelandsvennen.

 Selskapet omsatte for drøyt 31 millioner kroner i 2017, og hadde et resultat på minus 2,5 millioner kroner.