F.v.: Are Westbye, Helge Opedal, Marius Plünnecke, Sverre Liavaag og Ståle Fjeld Syvertsen.

Lederskifter i Syd for Veidekke Entreprenør

Veidekke Entreprenør gjennomfører første januar flere lederskifter i region Syd: Are Westbye tar over som regionsdirektør, Helge Opedal blir distriktsleder i Agder, Marius Plünnecke blir distriktsleder i Buskerud og Ståle Fjeld Syvertsen blir økonomisjef i Syd. Alle kommer fra Veidekkes egne rekker.

- Jeg har hatt syv spennende og utfordrende år som regionsdirektør for Veidekkes bygge­virksom­­het i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder samt datterselskapene Block Berge Bygg og Norske Stålbygg. Vi fått til både utvikling og omstilling i regionen, og nå har jeg lyst til igjen å komme nærmere den operative driften. Når jeg nå har en etterfølger klar i Are Westbye og Marius Plünnecke kan ta over i Buskerud, synes jeg det er riktig å gjennomføre begge disse skiftene samtidig , sier avtroppende regionsdirektør Helge Opedal.

Are Westbye (41) har jobbet i Veidekke siden han ble uteksaminert som sivilingeniør fra NTNU i 1999. Han har tidligere jobbet i distrikt Bergen og i datterselskapet Block Berge Bygg før han i 2008 kom til Agder der han ble distriktsleder i 2012.

Helge Opedal (57) skal i en periode fra første januar fungere som distriktsleder i Agder. Etter det vil Helge gå inn i en operativ prosjektrolle i Veidekke Entreprenør i Oslo-området.

Marius Plünnecke (40) tar over rollen som distriktsleder i Buskerud etter Sverre Liavaag. Marius er utdannet siviløkonom, og har siden 2007 vært controller i region Øst, økonomisjef i Veidekke Entreprenør og kommer nå fra stillingen som økonomisjef i region Syd.

Sverre Liavaag (68) har ledet distrikt Buskerud med stor suksess siden 2001. Sverre vil frem til pensjonsalder arbeide som rådgiver i regionsledelsen. Han vil særlig bistå distriktene i valg av prosjekter, kvalitetssikre tilbud og tilbudsprosesser samt støtte og følge opp prosjekter.

Ståle Fjeld Syvertsen (38) tar over etter Marius som økonomisjef i region Syd. Ståle er utdannet siviløkonom og har jobbet drøyt fire år i Veidekke som controller i region Syd, med hovedfokus i distrikt Agder. Ståle har tidligere jobbet i Statsbygg og National Oilwell Varco.

- Jeg vil takke Helge Opedal og Sverre Liavaag som begge har gjort en kjempeinnsats for Veidekke Entreprenør i mange år. Det er en stor styrke for oss at seniorledere tar nye roller internt, for vi trenger deres solide kompetanse videre fremover. Samtidig er jeg veldig glad for at vi har ansatte som Are, Marius og Ståle som nå er klare for større utfordringer, sier adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.