Glenn Ballard

Lean Construction Norge og NTNU arrangerer seminar med Glenn Ballard

11. april arrangerer Lean Construction Norge og NTNU  et seminar i trondheim med hovedinnleder Dr. Glenn Ballard, som i sin tid utviklet Last Planner og grunnla Lean Construction Institute.

Lean Construction Norge (LC-NO) er et medlemsbasert nettverk for virksomheter og FoU institusjoner, som er interesserte i hvordan Lean kan bidra til bedre planleggings- og prosjekteringsprosesser i prosjektbasert produksjon, slik som bygg- og anleggsprosjekter. Nettverket har til hensikt å utvikle ny kunnskap og dele erfaringer, og arrangerer seminarer som går i dybden på temaer knyttet til Lean Construction. BIs Senter for byggenæringen innehar for tiden sekretariatet for nettverket. Siden de første virksomhetene begynte å ta i bruk Lean Construction for 15-20 år siden, har mange opparbeidet seg mye erfaring. Likevel er det stadig nye ting å lære, ikke minst knyttet til implementering og nye digitale verktøy.

- LC-NO er en møteplass for alle som er interesserte i Lean Construction, enten man har mye erfaring eller er i starten på å ta i bruk Lean. Seminarene er en arena med stor takhøyde for diskusjon. Vi diskuterer ikke bare mulighetene og ‘glansbildet’ av Lean Construction, men også utfordringer og problemstillinger som følger med. Dette er nødvendig for at Lean Construction skal kunne bidra til de forbedringene vi trenger i næringen, sier styreleder i LC-NO, Fredrik Svalestuen fra Veidekke.

Bedre prosjektprosesser, er en målsetning LC-NO deler med Prosjekt Norge, og de to nettverkene gjør nå felles sak av å bidra til å fremme kunnskap og erfaringer om Lean Construction.

- Prosjekt Norge har i noen år drevet en såkalt Community of Practice (CoP) rundt Lean byggeprosess, med noen kjernedeltakere. Siden LC-NO har et mye større nettverk rundt temaet, ser vi det som høyst rasjonelt å samarbeide om erfaringsdeling og kunnskapsspredning rundt lean-teknikker på ulike områder i prosjektverden, sier Bjørn Andersen, leder av Prosjekt Norge og professor ved NTNU.

Neste LC-NO seminar er 11. april i Trondheim, og har tittelen "Er Taktplanlegging en videreutvikling av Last Planner?" Seminarets hovedinnleder er Dr. Glenn Ballard, som i sin tid utviklet Last Planner og grunnla Lean Construction Institute. Han er i dag forskningsdirektør ved Project Production Systems Laboratory (P2SL), Berkeley og professor II ved NTNU, Institutt for Bygg og Miljøteknikk. I tillegg får vi høre Thomas Kleven Berg, formann i Veidekke Trondheim presentere erfaringer med taktplanlegging i prosjektet, Nærbyen. Som vanlig, legges det opp til en workshop og gruppediskusjoner etter innleggene.