Illustrasjonsfoto

Lavest frafall på yrkesfag i Vest-Agder og Rogaland

Problemet med frafall i den videregående skolen er størst på yrkesfag. I Vest-Agder og Rogaland fullfører flest.

Mens kun 58 prosent av yrkesfagselevene gjennomfører og består utdanningen i løpet av fem år, er andelen 65 prosent i Vest-Agder og Rogaland, skriver Aftenposten.

– Jeg opplever at mange bedrifter ser at de har et ansvar. De tar inn elever med manglende karakterer, litt lite struktur og litt mer fravær enn ønskelig. De blir møtt med fleksibilitet og god faglig kunnskap, noe som gjør at de faktisk klarer seg, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder.

Finnmark ligger desidert sist på oversikten fra Statistisk sentralbyrå. Her gjennomførte og besto bare 39 prosent av yrkesfagselevene i 2009-kullet, riktignok en liten økning fra 2003-kullet.

For alle linjer er det Akershus som er på topp. Her fullførte og besto 77 prosent av elevene, tett fulgt av Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane med 74 prosent. Også her ligger Finnmark sist, med 54 prosent.