Heidelberg Materials Sement Norge ser seg nødt til å gjenoppta produksjonen av Standard FA-sement med redusert innhold av flyveaske ved fabrikken i Brevik. Foto: Heidelberg Materials Sement Norge
Heidelberg Materials Sement Norge ser seg nødt til å gjenoppta produksjonen av Standard FA-sement med redusert innhold av flyveaske ved fabrikken i Brevik. Foto: Heidelberg Materials Sement Norge

Flyveaskemangel gjør at Heidelberg må legge om sementproduksjonen i Brevik

På grunn av flyveaskemangel i Europa, ser Heidelberg Materials Sement Norge seg nødt til å gjenoppta produksjonen av Standard FA-sement med redusert innhold av flyveaske ved fabrikken i Brevik.