65 prosent av Heidelberg Materials sitt CCS-prosjekt i Brevik er nå ferdigstilt. Foto: Heidelberg Materials

65 prosent av Heidelberg Materials sitt CCS-prosjekt i Brevik er nå ferdigstilt. Foto: Heidelberg Materials

Besøkte CCS-anlegget i Brevik – etterlyser større fokus på miljøvennlige byggevarer

65 prosent av Heidelberg Materials sitt CCS-prosjekt i Brevik er nå ferdigstilt. Denne uken var Byggevareindustriens Forening og EBA på besøk på anlegget, og de håper nå byggherrer og myndigheter bidrar til å få fart på markedet for byggevarer med lave klimagassutslipp.