Ill. Rodeo arkitekter/RebuildingIll. Rodeo arkitekter/RebuildingIll. Rodeo arkitekter/Rebuilding

Lanserer planer for NRK-tomten

Møller Eiendom lanserer «Marienlyst Fauna» i samarbeid med blant annet Barratt Due musikkinstitutt.

Byutviklingskonseptet kombinerer boliger med et nytt musikkinstitutt, barnehager, eldreboliger og en besøksgård/akse med dyr.

- NRK-tomten har en unik plass i Oslo, både geografisk, historisk og kulturelt. Måten tomten og fredningsvedtaket forvaltes på er i byens interesse. Det er utgangspunktet for konseptet vi utvikler og vårt ønske om å få utvikle Marienlyst – å ta med seg historien inn i fremtiden, sier Thomas Sletten, konstituert adm. direktør i Møller Eiendom.

NRK søker nye lokaler og i den forbindelse legges trolig NRK-tomten på Marienlyst ut for salg i løpet av første halvår 2019. Nå lanserer Møller Eiendom konseptet «Marienlyst Fauna».

Marienlyst-konseptet skal fungere både som nabolag for de som bor der, som et område i samspill med bydelen og som et attraktivt oppholdssted for hele byen. To særlig viktige elementer i Møller Eiendoms konsept, i tillegg til variert boligbygging og gode utearealer, er musikk og samspill mellom dyr og mennesker. Begge deler forankret i et faglig arbeid for at konseptet skal fremme folkehelse.

Planene for Store studio er et talende eksempel på hvordan man søker gjenbruk av den fredede delen av NRKs bebyggelse. Sammen med Barratt Due musikkinstitutt ønsker Møller Eiendom å etablere et helt nytt musikkunivers på NRKs tomt. Man ser for seg nabolagskonserter og musikkundervisning som bidrar til at NRKs kulturarv kan leve videre på Marienlyst.

- Å få etablere instituttet på Marienlyst tilknyttet Store studio og arven fra NRK er et drømmescenario for oss. Her har jeg selv tilbragt noen år som konsertmester i KORK og har den dypeste respekt for den kulturelle historien NRK har stått for i over 70 år, sier Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder for Barratt Due musikkinstitutt.

Marienlyst Fauna-konseptet er utviklet i samarbeid med nevnte Barratt Due musikkinstitutt og Dyrebar Omsorg. Sistnevnte har spesialisert seg på samhandling mellom mennesker og dyr. Deres kompetanse er helt sentral i et bydelskonsept som ser dyreliv i sammenheng med folkehelse og trivsel. I konseptet er det blant annet lagt inn en besøksgård med dyr.

- I et historisk perspektiv har dyrenes plass i bybildet vært naturlig. Vi har jobbet med muligheten til å utvikle en ny bydel som finner en naturlig plass til dyrene i Oslo. Det er helsefremmende og vi har planene klare for å skape et godt bomiljø for både dyr og mennesker, sier dr. Christine Olsen, forskningsansvarlig i Dyrebar Omsorg.

Mange nye byutviklingsprosjekter profileres med mulighetene som ligger i for eksempel selvkjørende teknologi eller nyutviklet sensorteknologi. I Marienlyst Fauna er det overordnede målet å skape et godt og levende miljø på en tomt med de forutsetningene Marienlyst har.

Møller Eiendom ønsker å fylle Marienlyst med musikk, dyreliv, en blanding av boliger for folk i ulike aldersgrupper, i tillegg til barnehage, hotell og næringslokaler. En tverrfaglig gruppe samarbeidspartnere bidrar med faglige forankrede metoder for å oppnå dette. Konseptet skal videreutvikles blant annet gjennom samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU). Rodeo arkitekter og Rebuilding har allerede vært involvert i arbeidet med å utvikle skisser til konseptet.

Målet er at Marienlyst i fremtiden blant annet skal bestå av flere scener, barnehager, boliger for alle aldersgrupper inkludert et unikt boligkonsept tilpasset eldre, hotell i det gamle radiobygget og dessuten næringsarealer tilknyttet helse og forskning.

- Vi planlegger en innovativ bydel der folkehelse og trivsel skapes gjennom et samspill med dyr, musikk og arkitektur. På Marienlyst Fauna ønsker vi aktivitet og sirkulasjon gjennom hele dagen og en god variasjon mellom bolig og næring, sier Jakob Krupka, direktør forretningsutvikling i Møller Eiendom.