Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. Illustrasjon: NORSAR
Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. Illustrasjon: NORSAR

Lanserer jordskjelvkart-funksjon for byggenæringen

Forskningsinstituttet NORSAR lanserer en ny funksjon i sitt jordskjelvsoneringskart spesialtilpasset for byggenæringen.

Det skriver NORSAR i en pressemelding onsdag.

– Jordskjelvsoneringskartet forenkler arbeid med dimensjonering av bygg, og kan gi mulige besparelser på to til fem prosent. Spesielt for samfunnskritiske bygg som sykehus, skoler og broer kan besparelsene være betydelige, sier Arve Mjelva, viseadministrerende direktør i NORSAR.

Forskningsinstituttet har sitt spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling knyttet til seismologi og anvendt geofysikk.

Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. Illustrasjon: NORSAR
Jordskjelvsoneringskartet er en oppdatert database for seismiske data for Norge, inkludert Svalbard. Illustrasjon: NORSAR

Kommuner, fylker, rådgivervirksomheter og aktører i bygg og anlegg bruker kartet for å avgjøre i hvilken grad forskjellige konstruksjoner må tilpasses risikoen for jordskjelv. I noen tilfeller vil det ikke være nødvendig å ta hensyn til risikoen i det hele tatt, skriver NORSAR i pressemeldingen.

En ny funksjonalitet i kartportalen inkluderer nå beregninger for utelatelseskriterier. Dersom et prosjekt oppfyller disse kriteriene, trenger man ikke gjøre ytterligere jordskjelvberegninger. NORSAR venter å ha denne funksjonen på plass i løpet av mai.

Rundt 800 punkter er så langt dimensjonert gjennom kartet, som ble lansert i mars 2020. Det beregner sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensial skjelvene har for hele Norge, inkludert Svalbard. Midt-Norge og Vestlandet er mest utsatt for jordskjelv her i landet, og nøyaktige beregninger ved dimensjonering er spesielt nyttig i disse landsdelene, heter det i pressemeldingen.

Arve Mjelva, viseadministrerende direktør i NORSAR. Foto: Thomas Andersen/NORSAR
Arve Mjelva, viseadministrerende direktør i NORSAR. Foto: Thomas Andersen/NORSAR

Kartet er basert på ny data, bedre modeller og metodeutvikling, og gir, ifølge meldingen, nøyaktige data helt ned på gateadresse.

– I mange tilfeller gir kartet et lavere skadepotensial. Det gir utslag nivået for jordskjelvsikring og dermed på kostnadene, sier Mjelva.