Lagunen storsenter. Arkivfoto: Ole Harald Dale

Lagunen storsenter. Arkivfoto: Ole Harald Dale

LAB skal utvide Lagunen

LAB Entreprenør AS, et selskap i AF Gruppen (AFG), har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen DA om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel i Bergen.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på cirka 365 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Utbyggingen er utviklet gjennom en effektiv samspillsfase mellom LAB Entreprenør og Lagunen DA. Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15.000 kvadratmeter. I eksisterende senter ombygges cirka 3.200 kvadratmeter i forbindelse med utvidelsen, står det i meldingen.

Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et atrium med blant annet grønne vegger.

Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. 

Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Arbeidene startet i tredje kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2026.