Foto: Christian Tandberg/Oslo Cancer Cluster
Foto: Christian Tandberg/Oslo Cancer Cluster

AF-selskap bygger innovasjonssenter for kreftforskning

AF Gruppens datterselskap Strøm Gundersen har inngått totalentreprisekontrakt med samspill med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS. Kontrakten har en verdi på 432 millioner kroner før merverdiavgift.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding fredag.

Prosjektet gjelder et kontor- og forskningsbygg med navn OCCI - Lamell 4. Bygget er omtrent 12.000 kvadratmeter stort, og knyttes til de eksisterende OCCI-lamellene én til tre.

Det nye bygget skal ha syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer, til sammen ni etasjer. Bygget skal romme kontorer med fleksible planløsninger, samt forsknings- og laboratoriealer. På bakkeplan og i etasjen over planlegges det for kantine og møtesenter. Kjelleren skal benyttes til ulike tekniske funksjoner, lager, samt sykkelparkering og garderober. Det vil også sees på mulighet for å bygge et opptreningssenter for kreftpasienter i etasje U1. U2 vil kobles på eksisterende kjeller i tilstøtende lamell, skriver AF Gruppen.

Prosjektet er allerede påbegynt, og forventes ferdigstilt desember 2025.