L Hjertnes blir medeier i Jatak AS

L Hjertnes AS kjøper 20 prosent av aksjene i Jatak, og blir en del av Jatak-gruppen, som dermed styrker seg på Sør-Vestlandet.

- Med dette forsterkes L Hjertnes og Jatak-gruppens markedsposisjon på leveranser av takstoler, precut, bjelkelag og elementer i Hordaland og Rogaland, heter det i en pressemelding. 

Administrerende direktør Øyvind Hjertnes sier at eierskapet i Jatak passer bedriftens planlagte utviklingsstrategi, og at det gjennom dette vil bli økt fokus på markedsrettede tiltak for utvikling og vekst.

Administrerende direktør i Jatak AS, Per Dahle, er tilfreds med at avtalen med L Hjertnes nå er på plass. 

Per Dahle og Øyvind Hjertnes

- Vi har sett på L Hjertnes som et selskap som har vært forutseende og tilpasset driften i forhold til markedets forventninger og behov. Som et eksempel på dette kan nevnes investering i Norges første CNC-maskin, Hundegger, i takstolbransjen. Dette utstyret har nå blitt bransjestandard. I tillegg til dette har det vært fokus på kvalitet, produktutvikling og gode og rasjonelle løsninger tilpasset kundenes ønsker og behov. Dette passer oss som markedsleder meget bra, og er helt i henhold til vår egen filosofi. Vårt fokus på kjernevirksomhet er viktig for fremtidens konkurranseevne, sier Dahle.

L. Hjertnes AS sin historie strekker seg tilbake til 1948, og stiftelsen av Ludvik Hjertnes Sagbruk. 

- I 1970 gikk selskapet over til aksjeselskap og hovedaktiviteten gjorde samtidig et skifte fra sagbruk til produksjon av takstoler. L. Hjertnes AS var dermed tidleg ute med takstolproduksjon og er den eldste produsenten i Hordaland, forteller Øyvind Hjertnes.

Jatak har medlemsbedrifter i Askim, Rygge, Larvik, Grimstad, Kaupanger, Fræna, Ringsaker og nå i Nordtveitgend, Hordaland. Jatak er ledende på takstoler i Norge, og er en sentral aktør på precut, hulldekke i tre, og elementer til gulv, vegg og tak.

Forventet omsetning i 2019 vil være 600 millioner kroner Jatak-gruppen har i overkant av 300 medarbeidere.