Stolte vinnere av Årets Montasjeentreprenør 2014. F.v. Ståle Solberg (konstruksjonssjef), Pål Sanne (daglig leder), Helge Sagen (salgssjef) og Asle Ruud (prosjekt- og montasjesjef)

Kynningsrud Prefab Årets Montasjeentreprenør

For første gang i historien delte Betongelementforeningen torsdag kveld ut en pris for beste montasjeentreprenør. Tidenes første utmerkelse gikk til Kynningsrud Prefab AS.

Virksomheten fikk prisen blant annet for sitt arbeid med kompetanseutvikling, fremtidstro og ansvar.

Prisen Årets Montasjeentreprenør ble etablert i 2014, og ble dermed delt ut første gang på Betongelementforeningens medlemsmøte torsdag.

I sin utvelgelse har juryen lagt vekt på følgende kriterier:

- Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

- Innovasjon og kunnskapsvekst

- Motiverer og rekrutterer til bransjen

- Ambassadør for bransjen og industriell bygging

- Samfunnsansvar

- Dette er en pris vi er veldig stolte av, sier Pål Sanne, daglig leder i Kynningsrud Prefab.

Han forteller at virksomheten har jobbet med montasjearbeid i over 40 år, og at de har jobbet mye med stadig å forbedre seg. Ikke minst har de arbeidet mye med å bli så dyktige som mulig innen HMS-arbeidet.

- Vi er også stolte av å kunne si at vi i 2014 ikke hadde noen skader med sykefravær, sier Sanne.

Ved siden av montasjevirksomheten har de også en egen betongelementfabrikk i Sverige og er en totalleverandør innen betongelementer - inkludert montering.

- Vi jobber mye med stadig å forbedre logistikken og monteringen, og har blant annet satset på egne montasjekoordinatorer som skal bedre flyten i arbeidet, sier han.

Selskapet omsetter for i overkant av 500 millioner koner og leverte og monterte 135.000 tonn betongelementer i fjor. De har ca. 250 ansatte i Norge og Sverige.

Det er god drift i selskapet og nok av oppdrag å ta tak i.

- Det er et tøft prisnivå men vi har mange jobber på gang. Vi har nå ordrereserve i 7-8 måneder fremover – og ikke minst skjer det mye på boligsiden, legger Sanne til.

Selskapet har mange dyktige ansatte med lang fartstid i virksomheten. Nylig kunne to montører motta Norges Vels medalje for 30 års tjeneste i selskapet.

I juryens uttalelse heter det blant annet:

«Prisvinneren har drevet med montasjevirksomhet i mer enn 40 år, montasjeavdelingen består i dag av seks selvstendige montasjelag, med cirka 5 mann i hvert lag. All montasje foregår med egne montører, som også har obligatorisk 40-timers HMS kurs. Montasjeavdelingen involveres rutinemessig på et tidlig tidspunkt i prosjekteringsfasen, på den måten sikrer man en god og sikker montasje. Bedriften har en egen montasjesamordner i hvert marked, der oppgaven bl.a. er å sørge for optimale riggforhold og andre forberedelser før montasjestart. Bedriften er godkjent lærebedrift, og bruker store ressurser på å motivere de unge til å satse på en fremtid i vår del av byggenæringen. En av montasjesamordnerne som har hatt en helt sentral rolle i å forme bedriftens montasjevirksomhet ble hedret med æresbevisningen "årets montagledare" under betonggalan i Stockholm i november 2014. Dette er en god illustrasjon av bedriftens bevisste og offensive satsing som montasjeentreprenør. Årets montasjeentreprenør er en komplett prefabentreprenør, med en stor og moderne betongelementfabrikk og eget stålverksted.»

Juryen består av: John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).