Karl-Anders Karlson (f.v.), Linn-Frida Karlson og Gøran Karlson kunne stolt motta prisen for Årets Betongelementfabrikk 2014.

Buskerud Betongvarefabrikk Årets Betongelementfabrikk

Torsdag kveld ble Buskerud Betongvarefabrikk AS kåret til Årets Betongelementfabrikk 2014 på Betongelementforeningens medlemsmøte.

Entusiasme, fremtidstro og endringsvilje er nøkkelordene i juryens begrunnelse.

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av Betongelementforeningens tilsluttede fabrikker siden 1994, og i år tildeles ble den tildelt for 22. gang.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier i sin vurdering;

- Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

- Innovasjon og kunnskapsvekst

- Motiverer og rekrutterer til bransjen

- Endringsevne og skaperkraft

- Ambassadør for bransjen og industriell bygging

- Samfunnsansvar

Selskapet har i dag 54 ansatte og omsatte for 122 millioner kroner i 2014. De har vært gjennom en enorm vekst de senere årene. Dette har de klart ved å være innovative og tenke annerledes enn mange andre i sin bransje.

- Vi er meget godt fornøyde og ikke minst stolte over å kunne motta en slik pris. Dette hadde vi ikke ventet, sier søsknene Karl-Anders Karlson, Linn-Frida Karlson og Gøran Karlson. Sammen med sin far Bengt Karslson (daglig leder), som har bygget opp selskapet slik vi kjenner det i dag, driver de en solid betongvirksomhet på Klokkarstua – og de kan vise til meget gode resultater.

De har mange spennende prosjekter på gang – blant annet en større jobb på et Selvaag Bolig-prosjekt på Lørenskog.

- Vi har en stab med mange dyktige og lojale ansatte – som selvsagt er helt avgjørende for å sikre en god drift. Vi har blant annet et meget lavt sykefravær, legger de til.

Selskapet har jobbet systematisk over lang tid for å komme dit de er i dag.

- Det er ingenting som kommer av seg selv – hardt arbeid er det eneste som gjelder, sier Karl-Anders, Linn-Frida og Gøran Karlson.

Fra juryens begrunnelse heter det blant annet:

"For året 2014 ønsker juryen å fremheve en bedrift som har styrket sin posisjon og merkevare de senere årene. Juryen ønsket å finne en bedrift som har utvidet virksomheten og samtidig klart å utnytte skiftene rammevilkår i byggenæringen. Juryen fant mange gode kandidater, betongelementprodusentene har generelt stor evne til å tilpasse seg skiftene rammevilkår. Juryen så også at enkelte bedrifter trer tydeligere frem enn andre, særlig betongelementprodusenten som blir årets betongelementfabrikk 2014.

Bedriften har klart seg veldig godt gjennom de siste årene, på tross av store svingninger i byggenæringen og tøff konkurranse om oppdragene. De siste 10 årene har omsetningen øket med nær 500 prosent, samtidig som bedriften har blitt større har man sikret et solid økonomisk fundament og – ikke minst – en høy og stabil kvalitet på produktene. Bedriften viser stor evne til innovasjon og produktforbedring, et av resultatene er presise produkter med betongoverflater med minimale avvik. En tett oppfølging av produksjonen har og sikret en usedvanlig høy og jevn kvalitet i betongproduksjonen. Alle disse faktorene vitner om en entusiastisk bedrift med stor endringsvilje og evne i tillegg til en sterk fremtidstro."

Juryen består av: John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).