Her gir Lars Evensen Paulsud og Magnhild Torper fra Veidekke Anlegg en albuehilsen med Katrine Bakke (miljørådgiver Norconsult) og Håvard Kjerkol (miljøleder Bane NOR). Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Kuttet anleggsutslipp med 100.000 tonn CO2 på Drammen-Kobbervikdalen

Godt samarbeid mellom Bane NOR, Norconsult og Veidekke skal ha kuttet utslippene med 100.000 tonn CO2 under byggingen av det nye dobbeltsporet.

Bane NOR har et mål om å kutte klimautslippene fra jernbanebygging med 40 prosent innen 2030.

- Allerede nå er jernbanens utbyggingsprosjekter på god vei mot målet. Arbeidet som pågår i Drammen, er et eksempel på det. Her har samarbeidet mellom utbygger Bane NOR, rådgiver Norconsult og entreprenør Veidekke ført til en stor reduksjon i klimautslippene, heter det i en pressemelding fra Bane NOR. Prosjektet bygger ny jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Når denne strekningen står ferdig i 2024, er det et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

– Bane NOR går foran og tar et tydelig ansvar for å redusere klimautslippene, gjennom krav til bruk av fossilfritt drivstoff og mer miljøvennlige materialer. Bane Nor er blant de første utbyggerne som innfører så omfattende krav på større anleggsprosjekter, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke i meldingen.

Miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR mener resultatene kommer av en stor vilje til å tenke klimavennlig.

– Da vi innførte klimakravene i 2019 trodde vi på en åtte prosents reduksjon i dette prosjektet. Nå ligger vi an til å kutte 25 prosent totalt, og opptil 75 prosent i enkelte delprosjekt. Veidekke har langt overgått kravene vi stilte dem, sier Kjerkol.

Det totale utslippskuttet i prosjektet tilsvarer det årlige CO2-forbruket til alle innbyggere i en mindre by som Kongsvinger, Egersund eller Mandal (cirka 11.400 personer/4.300 norske husstander).

Det skal særlig være fire faktorer som bidrar til reduksjonen:

* Det bygges med mindre materialer (betong og stål) enn planlagt, uten at dette går ut over styrken i konstruksjonene. Veidekke har kommet frem til løsninger som minsker den forventede bruken av sement, i enkelte av de store konstruksjon med opptil 75 prosent.

* Bane NOR krever bruk av lavkarbon betong (type A) – betongen som avgir minst CO2.

* Det er satt krav til hvilke typer stål som skal benyttes – disse skal være blant de minst forurensende.

* Maskinparken inne på anleggsområdet går på biodiesel, ikke fossile drivstoff som bensin eller diesel.

Under planlegging av jernbaneprosjekter er kutt i klimautslipp et viktig tema. Her jobber Bane NORs prosjektgruppe sammen med en rådgivergruppe for å kartlegge hvor og hvordan den nye jernbanen skal bygges – for å finne de beste løsningene for lokalsamfunnet, regionen og jernbanen.

– Vi har holdt fokus på klimavennlige alternativer under hele planleggingsløpet, forteller miljørådgiver Katrine Bakke i Norconsult.

Bane NORs miljøleder, Håvard Kjerkol, er godt fornøyd med prosessen og resultatet.

– Vi utfordret Norconsult til å tenke miljø og utslippsreduksjon. Deres dyktige fagfolk fant effektive tiltak uten at prosjektet verken ble vanskeligere å bygge eller dyrere, sier Kjerkol.

Kravene til utslippsreduksjon fra planleggingsfasen ble lagt inn i kontraktene, som deretter ble sendt ut på anbud. Bane NOR valgte kontraktsformen totalentreprise, som gjør entreprenøren ansvarlig for prosjekteringen.

Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke, mener entreprenørene ofte har størst kunnskap om hvordan det kan bygges og hvilke løsninger som bør velges.

– Det vi gjør best, er å kutte kostnader. Når vi reduserer materialbruken og samtidig kutter ned på transporten, gir det både billigere og mer klimavennlige løsninger. Vinn-vinn for alle parter, sier Paulsrud.