Foto: Statens vegvesen

Kutter parseller på E6 Helgeland sør

De to sørligste E6 Helgeland sør-parsellene blir tatt ut av prosjektet. Årsaken er at prosjektet blir dyrere å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen for prosjektet, skriver Vegvesenet i meldingen.

Den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet, og den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal, heter det i pressemeldingen.

På grunn av disse planlegges nå veien etter ny linje på steingrunn for å redusere kostnader og usikkerhet.

– Men kostnadsreduksjonen er ikke tilstrekkelig, og derfor må vi ta ut opsjonsparsellene. Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Stortingsproposisjonen som ligger til grunn for finansieringen av E6 Helgeland sør forutsetter kostnadsstyring gjennom bruk av opsjonsvilkår i kontrakten.

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken, utgjør til sammen rundt 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensen til Nord-Trøndelag, heter det i pressemeldingen.