<p>Skanska holder høy fremdrift ved E6 Helgeland sør og ligger an til å overlevere deler av strekningen lenge før kontraktsdato.</p>

E6 Helgeland: Skanska og Hæhre milevis foran skjema

Flere mil med ny E6 på Helgeland står ferdig lenge før kontraktsdato.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

– Jeg er imponert over fremdriften og jeg er stolt av det vi har fått til sammen med entreprenørene og involverte kommuner, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

13 mil

E6 Helgeland nord og sør utgjør en utbyggingsstrekning på 13 mil og er som kjent de to første prosjektene hvor Statens vegvesen prøver ut den såkalte veiutviklingskontrakten hvor entreprenør har ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i hele kontraktsperioden, som har en varighet på 15 år inklusive byggeperioden.

Oppløftende statusrapport

Drøye tre år etter at Hæhre Entreprenør startet sine arbeider ved Helgeland nord og cirka 1,5 år etter at Skanska hadde oppstart ved Helgeland sør, kan Bård Nyland komme med en meget oppløftende statusrapport fra prosjektet. I fjor ferdigstilte Hæhre parseller 15 måneder før kontraktsdato og i høst kunne Statens vegvesen, med samferdselsminister Jon Georg Dale til stede, åpne ytterligere to parseller i god tid før opprinnelige planer. I høst ble det også lagt dekke og satt trafikk på ytterligere 15 kilometer ny E6, som skal gjøres ferdig til våren. Også Skanska ligger meget godt i rute ved sine parseller i sør.

– I nord er det satt trafikk på 42 av i alt 62 kilometer ny E6 som Hæhre har i sin kontrakt, mens i sør har Skanska ferdigstilt 60-70 prosent av sine 58 kilometer, og de har signalisert at de vil overlevere mye tidligere enn kontrakten tilsier, opplyser Nyland.

Prosjektdirektør Jan Erik Skogen i Skanska.

Skanska bekrefter høyt tempo

Prosjektdirektør Jan Erik Skogen i Skanska kan bekrefte at de holder en fremdrift i prosjektet som tilsier åpning lenge før sluttfristen de har med byggherre.

– Vi er veldig fornøyd med fremdriften og vil innen jul ha aktivitet i hele traseen. Vi har kontraktsmessig ferdigstillelse på sensommeren i 2021, men det ser ut som vi kan åpne lenge før sluttfrister. Når vi kan begynne å åpne deler av strekningen kan vi si mer om vinteren 2019, opplyser Skogen.

Daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Ti Hæhre-parseller

Hæhre Entreprenørs 62 kilometer lange

utbygningsstrekning ved E6 Helgeland nord er delt i ti parseller. Daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør sier de ved hoveddelen av prosjektet har hatt en fremdrift som ligger langt foran opprinnelige planer.

– For hoveddelen av prosjektet har vi hatt vesentlig bedre fremdrift enn hva kontrakten la opp til. Dette har resultert i at flere av parsellene har blitt åpnet mye tidligere enn planlagt, opplyser han.

Han tilføyer samtidig at de på enkelte parseller også har hatt utfordringer med fremdriften.

– Årsaken til dette er manglende tilgang til deler av anlegget over relativ lang tid. Forhold som ikke godkjent reguleringsplan, og sluttføring av endelig avtale mot grunneiere, er noen av årsakene til forsinkelsene, forteller Roen.

Les mer om E6 Helgeland i nr. 18 av Byggeindustrien.