Statens kunst og håndverkskole ble bygget om til Edvard Munch videregående skole for få år siden, og nå er det behov for å utvide skolen. Foto: Trond Joelson

Kunstindustrimuseet rehabiliteres og innlemmes i Edvard Munch vgs

Kunstindustrimuseet (KIM) i Oslo skal rehabiliteres og innlemmes i utvidelsen av Edvard Munch videregående skole som er i vekst og som trenger større arealer.

Kunstindustrimuseet er et bygg over fem etasjer, der de første te etasjene ble bygget i 1904. De to øverste etasjene ble bygget i 1940. Bygget er fredet. Det planlegges for blant annet teorirom, spesialrom, elevsenter, kantine.

Statens kunst og håndverkskole ble bygget om til Edvard Munch videregående skole for få år siden, og nå er det behov for å utvide skolen.

Kunstindustrimuseet og Edvard Munch vgs. ligger langs St. Olavsgate, Ullevålsveien og Nordal Bruns gate og utgjør til sammen et helt kvartal. Bygningsmassen ble oppført i perioden 1898-1904 og har en monumental karakter med storslåtte interiører og eksteriører.

Kunstindustrimuseet er ansett som et av byens viktigste og mest tradisjonsrike kulturinstitusjoner og er fredet etter Kulturminneloven. Fredningen omfatter bygningsmassen i sin helhet, med ulike fredningskategorier for ulike arealer. Fredningen gjelder eksteriør, interiør, fast inventar og større løst inventar. Et uttrykt prinsipp for fredning av interiøret er å bevare brukerens opplevelse av rommet slik det er i dag.

Prosjektet legger derfor listen høyt i forhold til kvalitet og antikvarisk riktig utførelse. Det vil være et nært samarbeid med Byantikvaren i løpet av hele prosjektperioden.

Edvard Munch vgs. er en av byens mest populære skoler, og søkergrunnlaget er større enn forventet i skolebehovsplanen for perioden 2021-2023. Den utvidede skolen dimensjoneres for 1.230 elever totalt; en økning på 450 elever og 54 ansatte. 96 på fagområdet kunst- arkitektur og design og 264 på studiespesialisering.

Forprosjektet startet i begynnelsen av januar 2018. Futhark arkitekter og prosjekteringsgruppe fra Multiconsult er engasjerte rådgivere, som har opsjon på videre arbeid og kan tiltransporteres samspillsentreprenøren.

Forprosjekt pågår frem mot KS2 og Undervisningsbyggs styrebehandling i april 2020.

Det er planlagt ombygging av cirka 2.000 kvadratmeter i Edvard Munch vgs. Forutsatt tilkomst til Kunstindustrimuseet primo januar 2021, skal bygget være klart til skolestart 2023.

Samspillsentreprise er valgt som gjennomføringsmodell.