Kun fem børssjefer bedt om å gå

16 av 91 selskaper på hovedlisten på Oslo Børs fikk ny toppsjef i 2006. Kun fem av toppsjefene ble bedt om å gå.

Bare i fem av tilfellene er det offentlig kjent at sjefsskiftene skyldtes at den forrige sjefen måtte gå, viser en gjennomgang Ukeavisen Ledelse har gjort av alle selskapene på hovedlisten på Oslo Børs ved begynnelsen og utgangen av 2006. Ukeavisen Ledelse har også gått gjennom medieomtalen av lederskiftene i utvalget, og funnet at under halvparten av sjefsbyttene ser ut til å skyldes at styrene var misfornøyde med den forrige sjefens innsats. Omregnet i prosent viser undersøkelsen at 18 prosent av bedriftene byttet toppsjef i løpet av fjoråret. Torbjørn Gjelstad, partner og administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Korn/Ferry International i Norge, mener det er naturlig med en viss omskiftning. Hvis man tenker seg at 18 prosent er den gjennomsnittlige utskiftingstakten, så innebærer det at toppsjefene i gjennomsnitt blir sittende i samme stilling i rundt fem og et halvt år. Det er ikke dramatisk. Vår erfaring er at mange sjefsbytter skjer innenfor et spenn på mellom tre og seks år, sier Gjelstad til Ukeavisen Ledelse.