Fra venstre: Tilbudsleder Kruse Smith, Eivind Fagerland Lindås, prosjektleder Kruse Smith , Geir Arne Hilt, distrikssjef Kruse Smith,  Kristian Gudmundsen, rådmann Karmøy kommune,  Vibeke Vikse Johnsen, kommunalsjef oppvekst og kultur Karmøy kommune, Bjørn Andersen, kommunalsjef teknisk Karmøy kommune, Eiliv Staalesen, prosjektleder Karmøy kommune, Jan Arvid Sandvik, eiendomssjef Karmøy kommune, Arvid Eikeskog.

Kruse Smith Entreprenør sikret seg stor skole- og idrettshallskontrakt

Kruse Smith Entreprenør AS skal bygge nye Stangeland skole og Stangeland Idrettshall for Karmøy kommune.

Prosjektet er tidligere navngitt som Kopervik Skole og Idrettshall, og bygget er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2021.

Skolen blir en av Norges største barneskoler med plass til opptil 700 elever.

Planlagt areal er total cirka 10.000 kvadratmeter.

Kommunens totale budsjettramme er på 426 millioner, selve bygningsmassen har en budsjettramme på 341 millioner inklusiv merverdiavgift.

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i Kruse Smith Entreprenør AS. Vi er stolt av å ha vunnet oppdraget og tilliten kommunen har vist oss. Vi gleder oss til å komme i gang, sier distriktssjef i Haugesund, Kristian Gudmundsen i en melding.

Roser Karmøy for samspill

Gudmundsen gir honnør til Karmøy kommune for å gå ut med kontrakten i en samspillsentreprise basert på Norsk standard 8407 etter den såkalte «Lyngdalsmodellen».

- Lokalt på Haugalandet har markedet vært relativt konservativt når det gjelder samspillskontrakter. Det at Karmøy nå går i front med denne typen kontrakt håper vi vi gi en effekt hos de andre kommunene i distriktet når fremtidige byggeoppdrag skal lyses ut, sier han.

Gode erfaringer

Ifølge Gudmundsen har Kruse Smith i konsernet gode erfaringer med denne typen samspillkontrakter mot offentlig sektor.

- Kontraktsmodellen legger opp til et samspill der alle involverte parter er omforent om et felles mål der en søker å oppnå et optimal bygg for brukerne innenfor en forhåndsdefinert ramme. Erfaringsmessig gir denne typen samspillskontrakter et lavt konfliktnivå mellom de involverte partene samt høy brukertilfredshet, opplyser han.

Prosjektet skal nå i gang med fase 1 av samspillet som er planlagt ferdigstilt til sommeren 2019.

Deltagere i samspillet er kommunens prosjektleder og byggeleder, brukerrepresentanter, Kruse Smith med hovedsamarbeidspartnere som består av Norconsult på alle rådgivende fag, Teknisk Bureau på totalteknisk pakke samt arkitektalliansen 3 RW/HLM.