– Vi er opptatt av at det offentlige henger med i utviklingen og tilrettelegger for at ny teknologi blir tatt i bruk, sier Trond Helleland, stortingsrepresentant for Høyre og andre nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
– Vi er opptatt av at det offentlige henger med i utviklingen og tilrettelegger for at ny teknologi blir tatt i bruk, sier Trond Helleland, stortingsrepresentant for Høyre og andre nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kritisk til regjeringens teknologisatsing - vil premiere entreprenørene for innovasjon

Høyres Trond Helleland beskriver regjeringens satsing på teknologi i samferdselssektoren som nærmest ikkeeksisterende. Paritet mener ny NTP bør være langt mer offensiv på teknologiområdet, og foreslår blant annet å vekte innovasjon i anleggskontraktene.