Slik skal SKMUs silo for kunst bli. Illustrasjon: Sørlandets Kunstmuseum

Kristiansand havn vil kvitte seg med siloen i lukket møte

Kristiansand havn vil bytte siloen i Kristiansand mot tre eiendommer i Kongsgårdsbukta.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

Et par måneder før arbeidet med ny kunstsilo skal starte, er Kristiansand kommune i ferd med å sikre seg råderett over eiendommen fra Kristiansand havn. Kommunen skal dermed få silo-eiendommen, og Kristiansand havn får en eiendom i Kongsgårdsbukta som allerede er satt av til havneformål.

– Havna får byttet til seg et område de har bruk for mot et område de ikke har bruk for, sier rådmann Ragnar Evensen til Fædrelandsvennen.

Saken skal avgjøres i et møte i havnestyre tirsdag kveld. Saken er foreslått behandlet i lukket møte og står heller ikke på sakskartet, skriver avisen.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, er selve siloen verdsatt til fem millioner. For dette får havna en eiendom i Kongsgård Allé, ikke langt fra Prestebekken. I tillegg får de opsjon på å kjøpe to større områder på hver sin side av Prestebekken, ikke langt fra Sør Arena. Havna må, ifølge Fædrelandsvennen, ut med seks millioner for avtalen fordi siloen er verdsatt såpass lavt.

Eierbyttet blir sett på som en fordel når siloen skal bygges om til kunstsilo.