UNDERSJØISK. NCC er i sluttfasen med den 10,8 kilometer lange undersjøiske tunnelen som knytter Sandoy sammen med Streymoy. Entreprenørselskapets norske tunnelavdeling står bak byggingen av alle de fire undersjøiske tunnelene som øylandet har bygget. Foto: Ådne Homleid

Koster 78.000 per innbygger - siste finpuss på NCCs siste Færøyene-tunnel

NCC gjør nå siste finpuss på deres siste planlagte tunnel på Færøyene. Den 10,8 kilometer lange Sandoyartunnelen skal etter planen være ferdig rundt juletider.