Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Koronapandemien rammer statens oljeinntekter hardt

Statens direkte inntekter fra oljevirksomheten er i første halvår nesten halvert fra i fjor. Koronakrisen har skylda, fastslår Petoro.

Overføringene fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) – 7 milliarder kroner i andre kvartal i år – har ikke vært lavere siden det statlige eierselskapet Petoro ble etablert i 2001.

– Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.

Inntektene ned 43 prosent

Så langt i år har Petoro – det statlige selskapet som formelt eier mesteparten av eiendelene i SDØE – levert en kontantstrøm på 34 milliarder kroner til statskassa. Det er 43 prosent mindre enn i første halvår i fjor, da overføringene var på 59 milliarder kroner.

Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og konsekvensene den har fått for verdensøkonomien.

Prisen for et fat nordsjøolje har falt kraftig etter at pandemien brøt ut og har ligget på 40-tallet store deler av denne våren. Også gassprisene er sterkt svekket som følge av pandemien.

Fikk 38 dollar fatet

Den Petoro-eide delen av norsk olje- og gassvirksomhet oppnådde en gjennomsnittlig oljepris i første halvår på snaut 38 dollar fatet, mot nesten 67 dollar i samme periode i fjor.

Onsdag formiddag gikk nordsjøoljen for snaut 45 dollar fatet på spotmarkedet.

– Selv om olje- og gasselskapene var bedre rustet til å møte krisen nå enn ved forrige prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for industrien, sier Moen og understreker betydningen av myndighetenes tiltakspakke både på kort og lang sikt.