Konkurstoppen

Tallet på konkurser i Norge var i fjor det høyeste på 25 år – over 5.000 selskaper måtte gi opp. I byggenæringen registrerer vi også rekordnivåer på antall konkurser. Ifølge Byggeindustriens konkursoversikt gikk 1.715 selskaper med virksomhet innen byggenæringen konkurs i 2018.

Det var dermed veldig mange selskaper som måtte gå den tunge veien til skifteretten i fjor. En konkurs er selvsagt aldri hyggelig å oppleve – hverken for eierne, ledelsen eller de ansatte i selskapet. For selskaper med mange ansatte kan dette få store konsekvenser for en rekke mennesker. En konkurs kan definitivt også skape problemer for en rekke leverandører som kan ha store utestående beløpe hos det aktuelle firmaet. Dette gjenspeiles i den store interessen vi ser hver uke vi presenterer den siste tids konkurser på bygg.no.

Nå er det slik at langt de fleste selskapene som går konkurs er mindre selskaper med relativt få ansatte. Veldig mange av selskapene i bygg og anlegg er jo også veldig små - spredt ut over hele landet. Totalt er det rundt 57.000 bedrifter innen den norske byggenæringen. Det betyr at det hver eneste dag også er en lang rekke nyetableringer innen bygg og anlegg. Det skal relativt lite til for å kunne starte opp en virksomhet i Norge. Det er lave inngangskostnader – og innen en rekke felter, er det, på godt og vondt, lite som skal til for å få en virksomhet innen bygg og anlegg opp å gå. Det er ikke alle områder hvor man krever omfattende formell kompetanse. Det betyr at det også alltid vil være en rekke selskaper som ikke har livets rett.

Aktiviteten i byggenæringen har aldri vært høyere enn nå – og vi har aldri hatt flere tilknyttede virksomheter. Langt fra alle disse vil kunne klare å overleve – selv om det kan være ulike årsaker som ligger bak en konkurs. Noen kan være flinke til å jobbe, men er elendige med det økonomiske arbeidet som følger med. Utsetter man denne typen oppgaver, vil det til slutt gå galt. Det er også noen som rett og slett ikke er dyktige nok til å selge sine produkter eller gjennomføre jobbene - og man klarer ikke å henge med i markedet.

Dessverre er det også en del gjengangere på konkurslistene – personer som flere ganger klarer å kjøre selskapet sitt i grøfta. Noen spekulerer i dette – og havner dermed fort på utsiden av loven – mens andre rett og slett ikke makter å holde en virksomhet flytende over tid. Selv om det ikke er noen enkel øvelse er det viktig å luke ut konkursrytterne – de som lurer andre på veien til egen vinning. Konkursrytterne skader mange andre – og enkelte leverandører kan rett og slett bukke under om man har for store utestående beløp.

I den nyeste utgaven av Byggeindustrien ser vi nærmere på konkurstematikken, vi går bak tallene – og ikke minst kommer vi nærmere inn på hvordan det er som bedriftsleder eller eier når livsverket går over ende – og hvordan man jobber videre fra en slik hendelse. En konkurs er aldri noen hyggelig opplevelse – men det er sannsynligvis få andre situasjoner hvor man kan høste så mye erfaring.

Våre abonnenter kan lese Byggeindustrien her