Konflikt mellom boliger og flyplassutbygging i Bergen

Den videre utbyggingen av Bergen lufthavn Flesland kan ramme tusenvis av nåværende og planlagte boliger i Bergen.

Tomteeiere i framtidige flystøysoner er nektet byggetillatelse, og planlagte boligprosjekter kan bli stoppet. Avinor på sin side frykter at det må innføres restriksjoner på flytrafikken på Flesland hvis ikke utbyggingen av boliger i støysonene blir bremset, skriver Bergens Tidende.

Det har vært en voldsom trafikkøkning på Flesland, og den ventes å fortsette. Flyplassen planlegger en ny rullebane innen 2026.

Et nytt flystøykart inkluderer langt større områder enn tidligere. Over tusen planlagte boliger kan havne i såkalt rød støysone der det er byggeforbud. Dessuten vil mange tusen boligeiere i støysonene bli nektet å foreta påbygginger.

Avinor har bedt om møte med Bergen kommune om saken. Lufthavnsjef på Flesland, Adelheid Nes, sier at Avinor ønsker en dialog med kommunen om de videre planene.