BY I BYEN. Den nye bydelen som skal etableres på Espern i Hamar, vil kunne bli som en by i byen. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter.
BY I BYEN. Den nye bydelen som skal etableres på Espern i Hamar, vil kunne bli som en by i byen. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter.

Kommunen ga grønt lys for milliardprosjekt i Hamar

Kommunestyret i Hamar har godkjent detaljreguleringsplanen for den nye bydelen Espern.

Nylig skrev Byggeindustrien om de omfattende planene om å utvikle en ny bydel i Hamar. Espern Eiendom og Bane Nor Eiendoms satsing vil over flere tiår koste totalt 10-15 milliarder kroner og kan gi 1.400 nye boliger.

Nå har gigantplanene kommet et steg videre. I kommunestyret 24. mai ble detaljreguleringsplanen til Espern godkjent.

– Dette er virkelig gode nyheter og noe vi har ventet på lenge. At planen etter 19 års arbeid har blitt godkjent i kommunestyret, er en milepæl for oss og for Hamar som by. Det er lagt ned store ressurser for å komme hit vi er i dag. Det siste året har ført til avgjørende framgang for prosjektet, med realiseringen av Espern Bru og en godkjent detaljreguleringsplan. Det er nå vi virkelig kan ta fatt på oppgavene som ligger foran oss, og få visjonen om «Espern bydel» ut i livet, sier administrerende direktør i Smedvig Eiendom, Cecilie W. Melbye i en pressemelding.

Reguleringen av Espern omfatter området mellom Espern Bru og Stangebrua. Espern Eiendom sitt område er regulert for et totalt utbyggingsareal på 109.000 kvadratmeter bruttoareal.

Arealet for bebyggelse fordeler seg på følgende formål:

  • Sentrumsformål 37.000 kvadratmeter
  • Kombinert formål (bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning) 63.500 kvadratmeter
  • Næring/kontor/tjenesteyting (i eksisterende bebyggelse) 8.500 kvadratmeter

Reguleringen tilrettelegger for cirka 750 boenheter og anslagsvis 500 arbeidsplasser, med boliger hovedsakelig langs Mjøsa og med arbeidsplasser i sentrumsområdet mot jernbanen. Langs Mjøsa etableres det promenade, torg og grøntarealer, opplyser Smedvig Eiendom i meldingen.

Espern Eiendom har gjennom en årrekke har jobbet med å realisere utbyggingen av Espern-området. I 2004 kjøpte Smedvig Eiendom en del av området, og siden 2022 har Smedvig Eiendom i partnerskap med Utstillingsplassen Eiendom arbeidet for å realisere utbyggingsprosjektet gjennom Espern Eiendom.

Monica Haugan, administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom, gleder seg til å ta fatt på utformingen.

– Med reguleringen på plass har vi rammebetingelsene for veien videre og vi gleder oss nå til å gå i gang med detaljeringen av hvert enkelt kvartal. Det blir spennende, ikke bare for oss i Utstillingsplassen, men for hele Hamar som by, sier Haugan i meldingen.

– Når vi starter dette arbeidet er både vi i Utstillingsplassen og Smedvig Eiendom opptatt av å behandle området med respekt, bygge med god kvalitet som står seg over tid og skape bygg som harmonerer med omgivelsene. Vi vil ha fokus på miljø, energieffektivitet og det å skape fremtidsrettede boliger til alle kjøpegrupper. Vårt mål er å skape en bydel med mangfold og gode kvaliteter, både for de som skal bo der og brukere av område. Vi ønsker at Espern blir en bydel hele Hamars befolkning skal få glede av, sier hun videre.

Det er foreløpig uvisst når byggearbeidene og salget kommer i gang. Per i dag er Espern bru under bygging – et spleiselag mellom Espern Eiendom, Bane Nor Eiendom, Hamar kommune og Bane Nor SF.

Brua vil binde sammen tomteområdene til Espern Eiendom og Bane Nor Eiendom, og skal stå ferdig senhøstes 2023.