Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge (fra venstre), Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Vegard Dypvik, Husbanken Nord, Roar Holmstad og John-Arne Karlsen, Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.
Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge (fra venstre), Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Vegard Dypvik, Husbanken Nord, Roar Holmstad og John-Arne Karlsen, Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

Kommune vil bygge mellom 300 og 400 nye boliger

Senja kommune ønsker å bidra til å dekke et økende behov for boliger og leiligheter i regionen. Bakgrunnen er sterk næringsutvikling og økning av antall innbyggere i kommunen.

I Senja kommunestyre 22. juni ble det vedtatt å opprette et tapsfond, og prosjektet har vært jobbet med siden august i fjor med påfølgende folkemøter og møte med entreprenørene i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge og Husbanken region Nord.

– Senja har jobbet målrettet for å bli en pilotkommune for boligbygging i Norge, og nå har vi endelig fått gjennomslag for arbeidet som er lagt ned for å få prosjektet realisert, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, i en pressemelding fra kommunen.

I prosjektet Pilot Senja er det tre nye virkemidler som Senja kommune ønsker å utvikle og teste, gjennom piloten for å øke boligbyggingen i distriktet:

  • Entreprenørgaranti som skal gi reduksjon av likviditetsproblemer/betjeningsevne for utviklere av flerboligprosjekter i distrikter med lange omsetningstider.
  • Tapsgaranti som skal gi reduksjon av tapsrisiko for husholdninger ved oppføring av ny bolig i en distriktskommune.
  • Prøvebo, som er en leie-til-eie ordning i distriktskommuner som er avhengig av høy arbeidspendling i perioder.

– Vi er glade for at Husbanken har vurdert søknaden positivt og bevilget midlene, og at vi kan gå i gang med pilot Senja, sier ordføreren.

– Ut fra de arbeidsplassene vi ser for oss, ser vi mulighetene for å bygge 300 til 400 nye boliger fram til 2025. Rundt 300 nybygg er tilknyttet ny sysselsetting, hvorav 100 erstatter eksisterende bygningsmasse, sier Tom-Rune Eliseussen.

Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig Boligkontoret i Senja kommune, sier at de kommer med en større lansering over sommeren ved oppstart. 

– Vi er allerede i gang med å kartlegge alle aktuelle tomter i kommunen, og prosessen med ny helhetlig arealplan for kommunen er i gang, sier Smetana-Svensen i pressemeldingen.

Husbanken har delt ut totalt 8,5 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak i Distrikts-Norge i 2023.

Senja kommune får, ifølge pressemeldingen, 1.575.000 kroner til prosjektet Pilot Senja, som skal bidra til at flere bygger nytt hus eller kjøper nybygget leilighet utenfor sentrumsplanområdet.

– En av de store flaskehalsene er tilgangen på boliger. Kan man ikke tilby boliger, er det umulig å tiltrekke seg mennesker, sier Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank1 Nord-Norge.

– Vi er allerede i gang med å kartlegge alle aktuelle tomter i kommunen, og prosessen med ny helhetlig arealplan for kommunen er i gang, sier Yngvar Smetana-Svensen.