Atlanten stadion i Kristiansund. Foto: Rune Edøy / Tidens Krav

Kommune anklager Cowi for grov uaktsomhet - krever elleve millioner

Kristiansund kommune trodde de skulle håndtere 50 tonn urene masser. I realiteten var tallet 1.370 tonn. Nå krever kommunen elleve millioner kroner av Cowi for det de mener er grov uaktsomhet.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

Kommunen tar konsulentselskapet til retten etter at beregninger fra Cowi konkluderte med at utbyggingen av nye Atlanten stadion i Kristiansund ville innebære håndtering av 50 tonn med urene masser. Det reelle tallet viste seg å være 27 ganger større, nemlig 1.370 tonn.

I praksis handler urene masser i denne saken primært om gammel betong, presiserer Tidens Krav.

50 tonn sammenfatter i praksis med det som var ventet å finne av blyinnhold i den gamle gressmatten på stadion.

Grunnentreprenør på prosjektet, Mekvik Maskin, priset seg lavest av tre grunnentreprenører i konkurransen, men krevde samtidig omtrent fire ganger så mye per kilo urene masser som konkurrentene. Med 1.370 tonn urene masser kom regningen på 17,5 millioner kroner for Kristiansund kommune.

I et forlik har entreprenøren gått med på å tilbakebetale 7,2 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen i Cowi svarer på Byggeindustriens forespørsel om en kommentar med samme epost som også Tidens Krav har fått:

«Cowi er av den oppfatning at det ikke foreligger noe grunnlag for å betale erstatning til Kristiansund kommune. Saken har mange sider og skal som kjent behandles i Kristiansund tingrett. Cowi ser frem til å saken behandlet av retten og fortsette et godt samarbeid med kommunen i bygging av Nye Atlanten stadion.»