Gamle Atlanten stadion her mellom Atlanterhavsbadet (til venstre), Nordvesthallen (til høyre) og Arena Nordvest. Satelittfoto: Google Maps

Beregningen tilsa at 50 tonn masser måtte fjernes - regningen sa 1.350 tonn

En beregningsfeil ser ut til å gjøre arbeidet på et idrettsstadion i Kristiansund et tosifret antall millioner dyrere.

Det skriver avisen Tidens Krav i en artikkel denne uken.

Feilen skal ha kommet frem i en orientering fra Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget til bystyret om status i arbeidet med Atlanten stadion i Kristiansund.

Under punkt 6 i orienteringen «Budsjett, regnskap og masseberegning», står det, ifølge Tidens Krav: «Det har oppstått en utfordring som følge av en feil i masseberegningene fra Cowi vedrørende urene masser (betong, armering og trevirke). I anbudsgrunnlaget som Cowi har stått for, er dette beregnet til 50 tonn, mens kommunen har fått regning fra Mekvik på over 1.350 tonn. Utvalget ble orientert om saken så snart misforholdet ble oppdaget».

Mekvik Maskin, som vant anbudet for Atlanten stadion, har bestilt en ny masseberegning fra ekstern konsulent. Denne har beregnet de urene massene til vel 1.200 tonn, skriver Tidens Krav.

«Kommuneadvokaten har i prosessvarsel til Cowi varslet at kommunen krever at selskapet står til ansvar for feil i masseberegningene og dekker kommunens ekstrakostnader på et tosifret millionbeløp som følge av dette», skriver Bygge- og eiendomsutvalgsleder Svenn Erik Olsen og kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth i orienteringen.

– Vi har god dialog med kommunen om denne saken. Utover det har vi ingen kommentar, uttaler kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen i Cowi overfor Tidens Krav.