Kommer permitteringene nå?

Markedet i byggenæringen er i endring. Fra å ha holdt et høyt tempo over lang tid, er aktiviteten på vei ned og usikkerheten råder rundt hvordan utviklingen blir fremover. Enkelte deler av næringen har allerede merket en krevende markedssituasjon på kroppen og permitteringsvarsler er sendt ut.