Foto: Terje Pedersen / NTB

Kollektivtransporten mer enn halvert etter koronatiltakene

I andre kvartal i år hadde kollektivtransporten 91,1 millioner færre passasjerer enn i samme periode i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 54,8 prosent.

I alt ble det foretatt nærmere 75,1 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i andre kvartal av 2020, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Koronatiltakene innført i mars er hovedårsaken til nedgangen.

Størst nedgang målt i antall passasjerer var det for bussreiser med 51 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en nedgang på 52,4 prosent.

Størst prosentvis nedgang var det for reiser med tog, med 66 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt, trikk og T-bane gikk ned med henholdsvis 51,6 og 55,1 prosent.

De samlede billettinntektene i andre kvartal var på nesten 1,4 milliarder kroner, en nedgang på 64,5 prosent fra samme kvartal i fjor.

Busstransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter.